Distribution

 

LVFS-nummerFöreskrift

Ändrad/
Omtryckt/
Konsoliderad

HSLF-FS 2018:59

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2018:59) om apoteksombud;

 

LVFS 2014:8

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2014:8) om partihandel med läkemedel;

Ändrad HSLF-FS 2016:17     
2018:37
2018:63     

Konsoliderad LVFS
2014:8

LVFS 2009:10

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:10) om distanshandel vid öppenvårdsapotek;

Ändrad och omtryckt
genom LVFS
2012:10

Ändrad LVFS
2013:20

Ändrad HSLF-FS
2016:28

Konsoliderad LVFS
2009:10

 

 
 

Ämnesvis förteckning

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies