Djur

LVFS-nummerFöreskrift

Ändrad/
Omtryckt/
Konsoliderad

HSLF-FS 2016:34

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit; 

Ändrad HSLF-FS
2016:62
2016:93
2018:3
2018:34
2018:58
2018:64
2018:65
2018:66

Konsoliderad
HSLF-FS
2016:34

LVFS 2012:15

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:15) om säkerhetsövervakning av läkemedel som används på djur;

Ändrad HSLF-FS 2016:12

Konsoliderad
LVFS 2012:15

LVFS 2006:10

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:10) om veterinärers införsel av läkemedel till djur;

Ändrad HSLF-FS
2016:75

Konsoliderad
LVFS 2006:10 

   

 

 
 

Ämnesvis förteckning

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies