Dokumentationskrav

 

LVFS-nummerFöreskrift

Ändrad/
Omtryckt/
Konsoliderad

HSLF-FS 2018:25

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2018:25) om licens; 

 
HSLF-FS 2017:75

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:75) om registrering för försäljning av homeopatiska läkemedel; 

 
HSLF-FS 2016:78 

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:78) om kliniska läkemedelsprövningar på djur;

 

HSLF-FS 2015:14

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2015:14)
om försäljning av tillverkningssatser av vacciner och blodprodukter för humant bruk;

Ändrad HSLF-FS
2016:18

Konsoliderad
HSLF-FS 2015:14

LVFS 2014:8

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2014:8) om partihandel med läkemedel;

Ändrad HSLF-FS
2016:17
2018:37
2018:63

Konsoliderad
LVFS 2014:8 

LVFS 2013:3

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2013:3) om förmedling av humanläkemedel;

Ändrad HSLF-FS
2016:14

Konsoliderad
LVFS 2013:3 

LVFS 2012:19

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:19) om parallellimporterade läkemedel;

Ändrad HSLF-FS
2016:13

Konsoliderad
LVFS 2012:19 

LVFS 2008:12

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:12) om hantering av mänskliga vävnader och celler avsedda för läkemedelstillverkning;

Ändrad LVFS
2011:4

Ändrad HSLF-FS
2016:9

Ändrad och omtryckt HSLF-FS 2017:32

LVFS 2006:11

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:11) om godkännande av läkemedel för försäljning m.m.;

Ändrad LVFS
2007:7
2010:20
2012:13
Rättelseblad till LVFS 2012:13

Ändrad LVFS
2013:6

Ändrad HSLF-FS
2016:25
2016:79 

Konsoliderad LVFS 2006:11

LVFS 2006:3

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:3) om traditionella växtbaserade läkemedel för humant bruk;

Rättelseblad till
LVFS 2006:3

Ändrad LVFS 
2007:5
2010:21
Ändrad och omtryckt 
LVFS 2012:16 

Ändrad HSLF-FS
2016:74

Konsoliderad
LVFS 2006:3

LVFS 2004:16

Läkemedelsverket föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:16) om godkännande av medicinska gaser för försäljning;

Ändrad HSLF-FS
2016:72

Konsoliderad
LVFS 2004:16 

LVFS 2004:6

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:6) om god tillverkningssed för läkemedel;

Ändrad LVFS
2004:19
2006:7
2013:5

Ändrad HSLF-FS
2016:70
2018:60

Konsoliderad LVFS 2004:6

LVFS 1995:21

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:21) om dokumentationskrav vid ansökningar om godkännande av läkemedel för försäljning;

Ändrad och omtryckt
LVFS 2010:8

     


 

 
 

Ämnesvis förteckning

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies