Förfalskade läkemedel

 

LVFS-nummerFöreskrift

Ändrad/
Omtryckt/
Konsoliderad

LVFS 2014:8

Läkkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2014:8) om partihandel med läkemedel;

Ändrad HSLF-FS 2016:17
2018:37
2018:63

Konsoliderad LVFS 2014:8

 
 

Ämnesvis förteckning

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies