Ex tempore

 

LVFS-nummerFöreskrift

Ändrad/
Omtryckt/
Konsoliderad

HSLF-FS 2018:25

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2018:25) om licens;

 
HSLF-FS 2016:34

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit;

Ändrad HSLF-FS
2016:62
2016:93
2018:3
2018:34
2018:58
2018:64
2018:65
2018:66

Konsoliderad HSLF-FS
2016:34 

LVFS 2012:8

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:8) om sjukhusens läkemedelsförsörjning;

Ändrad HSLF-FS
2016:11

Konsoliderad
LVFS 2012:8

LVFS 2010:12

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2010:12) om tillstånd för tillverkning på extemporeapotek;

Ändrad HSLF-FS
2016:31

Konsoliderad
LVFS 2010:12 

LVFS 2010:4

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2010:4) om tillverkning av extemporeläkemedel;

Ändrad LVFS
2010:13

Ändrad HSLF-FS
2016:29

Konsoliderad
LVFS 2010:4

 
 

Ämnesvis förteckning

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies