Exponering

 

LVFS-nummerFöreskrift

Ändrad/
Omtryckt/
Konsoliderad

HSLF-FS 2018:59

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2018:59) om apoteksombud;

 

LVFS 2009:20

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel;

Ändrad LVFS
2010:18

Ändrad och omtryckt LVFS 2015:3

Ändrad LVFS
2015:6
2018:4

Konsoliderad LVFS 2009:20

     
      
 

Ämnesvis förteckning

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies