Förmedling

 

LVFS-nummerFöreskrift

Ändrad/
Omtryckt/
Konsoliderad

LVFS 2013:3

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2013:3) om förmedling av humanläkemedel;

Ändrad HSLF-FS 2016:14

Konsoliderad LVFS 2013:3

 
 

Ämnesvis förteckning

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies