Förordnande

 

 

LVFS-nummerFöreskrift

Ändrad/
Omtryckt/
Konsoliderad

HSLF-FS 2017:74

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:74) om begränsningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel;  

 
HSLF-FS 2016:34

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit; 

Ändrad HSLF-FS 2016:62
2016:93
2018:3
2018:34 
2018:58
2018:64
2018:65
2018:66

Konsoliderad   
HSLF-FS 2016:34 

LVFS 2011:9

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika;

Ändrad LVFS 2012:2

Konsoliderad
LVFS 2011:9

     


 

 
 

Ämnesvis förteckning

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies