Försäljning

 

LVFS-nummerFöreskrift

Ändrad/
Omtryckt/
Konsoliderad

LVFS 2012:22

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:22) om handel med sprutor och kanyler;

 
LVFS 2012:19

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:19) om parallellimporterade läkemedel;

Ändrad HSLF-FS
2016:13

Konsoliderad
LVFS 2012:19

LVFS 2009:20

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel;

Ändrad LVFS
2010:18

Ändrad och omtryckt LVFS 2015:3

Ändrad LVFS
2015:6
2018:4

Konsoliderad LVFS 2009:20

LVFS 2006:11

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:11) om godkännande av läkemedel för försäljning m.m.;

Ändrad LVFS
2007:7
2010:20
2012:13
Rättelseblad till LVFS 2012:13

Ändrad LVFS
2013:6 

Ändrad HSLF-FS
2016:25
2016:79 

Konsoliderad LVFS 2006:11

LVFS 2004:16

Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:16) om godkännande av medicinska gaser för försäljning;

Ändrad HSLF-FS
2016:72

Konsoliderad LVFS 2004:16 

LVFS 1999:9

Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1999:9) om avgifter för kontroll av vinetanol;

Ändrad och delvis upphävd LVFS
2010:28

Konsoliderad LVFS 1999:9

LVFS 1995:21

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:21) om dokumentationskrav vid ansökningar om godkännande av läkemedel för försäljning;

Ändrad och omtryckt
LVFS 2010:8

     
     
     

 

 
 

Ämnesvis förteckning

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies