Förskrivning

 

LVFS-nummerFöreskrift

Ändrad/
Omtryckt/
Konsoliderad

HSLF-FS 2017:74

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:74) om begränsningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel; 

 
LVFS 2010:9

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2010:9) om maskinell dosverksamhet;

Ändrad HSLF-FS
2016:30

Konsoliderad LVFS 2010:9 

LVFS 2007:8

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2007:8) om fastställande av blankett avseende hjälpmedelskort;

 
LVFS 1997:13

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel;

Ändrad LVFS
2001:1
2002:5
2009:7
2009:25
2010:27

Ändrad och omtryckt LVFS 2012:1

Ändrad LVFS
2013:7 
2013:21
2014:15

Rättelseblad till LVFS 2014:15

Ändrad LVFS
2015:8

Ändrad HSLF-FS
2016:4
2016:84
2017:38
2017:62
2018:1
2018:45
2019:8

Konsoliderad LVFS
1997:13 

     
     
     


 


 
 

Ämnesvis förteckning

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies