Godkännande

 

LVFS-nummerFöreskrift

Ändrad/
Omtryckt/
Konsoliderad

LVFS 2006:11

Läkemedelsverkets föreskrifter  (LVFS 2006:11) om godkännande av läkemedel för försäljning m.m.;

Ändrad LVFS
2007:7
2010:20
2012:13
Rättelseblad till
LVFS 2012:13

Ändrad LVFS
2013:6 

Ändrad HSLF-FS
2016:25
2016:79

Konsoliderad 
LVFS 2006:11

LVFS 2004:16

Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:16) om godkännande av medicinska gaser för försäljning;

Ändrad HSLF-FS
2016:72

Konsoliderad
LVFS 2004:16 

LVFS 1995:21

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:21) om dokumentationskrav vid ansökningar om godkännande av läkemedel för försäljning;

Ändrad och
omtryckt LVFS
2010:8

     
     


 

 
 

Ämnesvis förteckning

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies