Hälsofarliga varor

 

LVFS-nummer Föreskrift

Ändrad/
Omtryckt/
Konsoliderad

LVFS 2006:2

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:2) om upphävande av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:7) om undantag från kravet på tillstånd enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor;

 
 

Ämnesvis förteckning

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies