Humant bruk

 

LVFS-nummerFöreskrift

Ändrad/
Omtryckt/
Konsoliderad

LVFS 2012:14

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:14) om säkerhetsövervakning av humanläkemedel;

Ändrad och omtryckt HSLF-FS 2016:50

Ändrad HSLF-FS
2017:70

Konsoliderad LVFS
2012:14

LVFS 2006:3

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:3) om traditionella växtbaserade läkemedel för humant bruk;

 

Rättelseblad till LVFS 2006:3

Ändrad LVFS
2007:5
2010:21 
Ändrad och omtryckt LVFS 2012:16

Ändrad HSLF-FS
2016:74

Konsoliderad LVFS 2006:3

LVFS 2004:10

Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:10) om avsiktlig utsättning vid klinisk prövning av läkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer;

 
     
     

 

 

 
 

Ämnesvis förteckning

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies