Import

 

LVFS-nummerFöreskrift

Ändrad/
Omtryckt/
Konsoliderad

LVFS 2013:4

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2013:4) om verksamhet med aktiva substanser avsedda för humanläkemedel;

Ändrad HSLF-FS
2016:15

Konsoliderad
LVFS 2013:14 

LVFS 2011:9

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika;

Ändrad LVFS
2012:2 

Ändrad HSLF-FS
2016:33

Konsoliderad
LVFS 2011:9

LVFS 2008:12

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:12) om hantering av mänskliga vävnader och celler avsedda för läkemedelstillverkning;

Ändrad LVFS
2011:4

Ändrad HSLF-FS
2016:9

Ändrad och omtryckt HSLF-FS 2017:32

LVFS 2006:16

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:16) om blodverksamhet;

Ändrad LVFS
2010:2

Ändrad HSLF-FS
2018:35

Konsoliderad
LVFS 2006:16

LVFS 2006:3

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:3) om traditionella växtbaserade läkemedel för humant bruk;

Rättelseblad till LVFS
2006:3

Ändrad LVFS
2007:5
2010:21 
Ändrad och omtryckt LVFS 2012:16

Ändrad HSLF-FS
2016:74

Konsoliderad
LVFS 2006:3

LVFS 2004:7

Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:7) om tillstånd för tillverkning och import av läkemedel;

Ändrad LVFS
2006:8

Ändrad HSLF-FS
2016:71
2018:61

Konsoliderad
LVFS 2004:7

LVFS 2004:6

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:6) om god tillverkningssed för läkemedel;

Ändrad LVFS
2004:19
2006:7
2013:5

Ändrad HSLF-FS
2016:70
2018:60

Konsoliderad
LVFS 2004:6

 
 

Ämnesvis förteckning

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies