Införsel

 

LVFS-nummerFöreskrift

Ändrad/
Omtryckt/
Konsoliderad

LVFS 2012:25

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:25) om tatueringsfärger;

 
LVFS 2011:9

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om
kontroll av narkotika;

Ändrad LVFS
2012:2 

Ändrad HSLF-FS
2016:33

Konsoliderad
LVFS 2011:9

LVFS 2006:10

Läkemedelsverkets föreskrifter om veterinärers införsel av läkemedel till djur;

Ändrad HSLF-FS
2016:75

Konsoliderad
LVFS 2006:10 

LVFS 1996:5

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1996:5) om rätt att för personligt bruk föra in läkemedel i Sverige;

 

Ändrad HSLF-FS 2016:67

Konsoliderad
LVFS 1996:5

 
 

Ämnesvis förteckning

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies