Injektionssprutor

 

LVFS-nummerFöreskrift

Ändrad/
Omtryckt/
Konsoliderad

LVFS 2014:4

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2014:4) om beredning av radioaktiva läkemedel;

Ändrad HSLF-FS
2016:16

Konsoliderad LVFS 2014:4

LVFS 2012:22

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:22) om handel med sprutor och kanyler;

 
 
 

Ämnesvis förteckning

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies