Klinisk läkemedelsprövning

 

LVFS-nummerFöreskrift

Ändrad/
Omtryckt/
Konsoliderad

HSLF-FS 2016:78

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:78) om kliniska läkemedelsprövningar på djur;

 

LVFS 2011:19

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:19) om kliniska läkemedelsprövningar på människor;

Ändrad HSLF-FS
2016:10

Konsoliderad HSLF-FS 2011:19

LVFS 2004:10

Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:10) om avsiktlig utsättning vid klinisk prövning av läkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer;

 
LVFS 2003:11

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter;

Ändrad LVFS
2004:11
2007:3
2009:18
2011:13
2013:11

Ändrad HSLF-FS
2016:69

Konsoliderad LVFS 2003:11  

LVFS 2001:5

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2001:5) om aktiva medicintekniska produkter för implantation;

Ändrad LVFS
2007:1
2009:19
2011:11

Ändrad HSLF-FS
2016:68

Konsoliderad LVFS 2001:5

     
     
     
     
 
 

Ämnesvis förteckning

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies