Kontroll

 

LVFS-nummerFöreskrift

Ändrad/
Omtryckt/
Konsoliderad

HSLF-FS 2015:14

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2015:14)
om försäljning av tillverkningssatser av vacciner och blodprodukter för humant bruk;

Ändrad HSLF-FS 2016:18 

Konsoliderad HSLF-FS 2015:14

LVFS 2014:4

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2014:4) om beredning av radioaktiva läkemedel;

Ändrad HSLF-FS
2016:16

Konsoliderad LVFS 2014:4 

LVFS 2011:9

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika;

Ändrad LVFS
2012:2

Ändrad HSLF-FS
2016:33

Konsoliderad 
LVFS 2011:9

LVFS 2008:12

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:12) om hantering av mänskliga vävnader och celler avsedda för läkemedelstillverkning;

Ändrad LVFS
2011:4

Ändrad HSLF-FS 
2016:9

Ändrad och omtryckt HSLF-FS 2017:32

LVFS 2005:6

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:6) om upphävande av Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1996:6) om kontroll av vissa kemiska ämnen som kan användas vid olaglig tillverkning av narkotika;

 
LVFS 1999:9

Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1999:9) om avgifter för kontroll av vinetanol

Ändrad och delvis upphävd
LVFS 2010:28

Konsoliderad
LVFS 1999:9

LVFS 1997:4

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:4) om analysmetoder för kontroll av sammansättningen av kosmetiska och hygieniska produkter;

 
LVFS 1995:20

Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1995:20) om kontroll av vinetanol avsedd för motorbränsle;

Ändrad
LVFS 1997:6
     
 
 

Ämnesvis förteckning

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies