Kosmetiska produkter

 

LVFS-nummerFöreskrift

Ändrad/
Omtryckt/
Konsoliderad

LVFS 2013:10

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2013:10) om kosmetiska produkter;

Ändrad LVFS
2014:1

Konsoliderad LVFS 
2013:10

LVFS 1997:4

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:4) om analysmetoder för kontroll av sammansättningen av kosmetiska och hygieniska produkter;

 
 
 

Ämnesvis förteckning

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies