Läkemedelsförpackningar

 

LVFS-nummerFöreskrift

Ändrad/
Omtryckt/
Konsoliderad

LVFS 2006:11

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:11) om godkännande av läkemedel för försäljning m.m;

Ändrad LVFS
2007:7
2010:20
2012:13 
Rättelseblad till LVFS 2012:13
Ändrad LVFS
2013:6

Ändrad HSLF-FS
2016:25
2016:79

Konsoliderad 
LVFS 2006:11

LVFS 2005:11

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:11) om märkning och bipacksedlar för läkemedel;

Ändrad LVFS
2009:23
2012:17 
Rättelseblad till LVFS 2012:17

Ändrad HSLF-FS
2016:73

Konsoliderad LVFS 2005:11

     
 
 

Ämnesvis förteckning

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies