Läkemedelsrepresentanter

 

LVFS-nummerFöreskrift

Ändrad/
Omtryckt/
Konsoliderad

LVFS 2009:6

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:6) om marknadsföring av humanläkemedel;

Ändrad HSLF-FS
2016:27

Konsoliderad
LVFS 2009:6

     
 
 

Ämnesvis förteckning

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies