Livsmedel

 

LVFS-nummerFöreskrift

Ändrad/
Omtryckt/
Konsoliderad

LVFS 1997:13

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel;

Ändrad
LVFS 2001:1
LVFS 2002:5
LVFS 2009:7
LVFS 2009:25
LVFS 2010:27

Ändrad och omtryckt LVFS 2012:1

Ändrad
LVFS 2013:7
LVFS 2013:21 
LVFS 2014:15 
Rättelseblad till
LVFS 2014:15

Ändrad
LVFS 2015:8
HSLF-FS 2016:4

Konsoliderad
LVFS 1997:13

     
     
     

 


 

 
 

Ämnesvis förteckning

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies