Livsmedel

 

LVFS-nummerFöreskrift

Ändrad/
Omtryckt/
Konsoliderad

LVFS 1997:13

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel;

Ändrad LVFS
2001:1
2002:5
2009:7
2009:25
2010:27

Ändrad och omtryckt LVFS 2012:1

Ändrad LVFS
2013:7
2013:21 
2014:15 
Rättelseblad till LVFS
2014:15

Ändrad LVFS
2015:8

Ändrad HSLF-FS
2016:4
2016:84
2017:38
2017:62
2018:1
2018:45
2019:8

Konsoliderad LVFS
1997:13

     
     
     

 


 

 
 

Ämnesvis förteckning

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies