Livsmedelsanvisning

LVFS-nummerFöreskrift

Ändrad/
Omtryckt/
Konsoliderad

1997:13

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel;

Ändrad LVFS
2001:1
2002:5
2009:7
2009:25
2010:27

Ändrad och omtryckt LVFS 2012:1

Ändrad LVFS
2013:7 
2013:21
2014:15
Rättelseblad till
LVFS 2014:15

Ändrad LVFS
2015:8

Änrad HSLF-FS
2016:4
2016:84
2017:38
2017:62
2018:1
2018:45
2019:8

Konsoliderad LVFS 1997:13 
 

Ämnesvis förteckning

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies