Medicinskt informationssystem

LVFS-nummer Föreskrift

Ändrad/
Omtryckt/
Konsoliderad

LVFS 2014:7

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2014:7) om tillämpning av lagen om medicintekniska produkter på nationella medicinska informationssystem;

 
 

Ämnesvis förteckning

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies