Medicintekniska produkter

 

LVFS-nummerFöreskrift

Ändrad/
Omtryckt/
Konsoliderad

HSLF-FS 2017:65

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:65) om medicintekniska produkter och medicintekniska produkter för in-vitrodiagnostik; 

 
LVFS 2014:7

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2014:7) om tillämpning av lagen om medicintekniska produkter på nationella medicinska informationssystem;

 
LVFS 2003:11

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter;

Ändrad LVFS
2004:11
2007:3
2009:18
2011:13
2013:11

Ändrad HSLF-FS
2016:69

Konsoliderad
LVFS 2003:11 

LVFS 2003:10

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:10) om upphävande av vissa författningar rörande medicintekniska produkter;

 
LVFS 2001:9

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2001:9) om upphävande av vissa författningar rörande medicintekniska produkter;

 
LVFS 2001:7

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2001:7) om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik;

Ändrad LVFS
2011:12
2012:7

Konsoliderad LVFS 2001:7

LVFS 2001:5

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2001:5) om aktiva medicintekniska produkter för implantation;

Ändrad LVFS
2007:1
2009:19
2011:11

Ändrad HSLF-FS
2016:68

Konsoliderad LVFS 2001:5

     
     
     
     
     

 


 

 
 

Ämnesvis förteckning

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies