Narkotika

 

LVFS-nummerFöreskrift

Ändrad/
Omtryckt/
Konsoliderad

HSLF-FS 2017:74

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:74) om begränsningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel;  

 
HSLF-FS 2016:34

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit; 

Ändrad HSLF-FS
2016:62
2016:93
2018:3
2018:34
2018:58
2018:64
2018:65
2018:66

Konsoliderad
HSLF-FS
2016:34

LVFS 2011:10

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika;

Ändrad LVFS
2012:3 
2012:6
2012:23 

Rättelseblad till LVFS 2012:23

Ändrad LVFS
2013:1
2013:13 
2013:15
2013:18
2014:2
2014:9
2014:11 
2014:17
2015:4

Ändrad HSLF-FS 2015:12
2015:35
2016:80
2016:81 
2017:1
2017:54
2017:64
2017:68
2018:9
2018:32
2018:40
2018:46
2019:1
2019:5
2019:7
2019:16
2019:18
2019:23

Konsoliderad LVFS
2011:10

LVFS 2011:9

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika;

Ändrad LVFS
2012:2

Ändrad HSLF-FS
2016:33

Konsoliderad 
LVFS 2011:9

LVFS 2005:6

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:6) om upphävande av Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1996:6) om kontroll av vissa kemiska ämnen som kan användas vid olaglig tillverkning av narkotika;

 
     
     
     
     
     
     

 

 
 

Ämnesvis förteckning

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies