Öppenvårdsapotek

 

LVFS-nummerFöreskrift

Ändrad/
Omtryckt/
Konsoliderad

HSLF-FS 2018:59

 Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2018:59) om apoteksombud;

 
LVFS 2009:10

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:10) om distanshandel vid öppenvårdsapotek;

 
LVFS 2009:9

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek;

Ändrad LVFS
2009:21
2010:6
2012:9

Ändrad och omtryckt genom LVFS 2013:14

Ändrad LVFS
2015:5

Ändrad HSLF-FS
2016:35
2018:36
2018:57
2019:29

Konsoliderad LVFS
2009:9

LVFS 2009:8

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;

Ändrad LVFS
2010:11
2015:2 

Ändrad HSLF-FS
2018:56

Konsoliderad LVFS
2009:8

      
 

Ämnesvis förteckning

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies