Parallellimport

 

LVFS-nummerFöreskrift

Ändrad/
Omtryckt/
Konsoliderad

HSLF-FS 2015:14

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2015:14)
om försäljning av tillverkningssatser av vacciner och blodprodukter för humant bruk;

Ändrad HSLF-FS 2016:18

Konsoliderad HSLF-FS 2015:14

LVFS 2012:19

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:19) om parallellimporterade läkemedel;

Ändrad HSLF-FS
2016:13

Konsoliderad LVFS 2012:19 

     
     
     
 
 

Ämnesvis förteckning

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies