Recept

 

LVFS-nummerFöreskrift

Ändrad/
Omtryckt/
Konsoliderad

HSLF-FS 2017:74

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:74) om begränsningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel;  

Träder i kraft den 1 februari 2018.

HSLF-FS 2016:34

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit;

Ändrad HSLF-FS
2016:62
2016:93

Konsoliderad      
HSLF-FS 2016:34 

2013:9

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2013:9) om förordnande och utlämnande av isotretinoin;

 
LVFS 2012:8

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:8) om sjukhusens läkemedelsförsörjning;

Ändrad HSLF-FS 2016:11

Konsliderad LVFS 2012:8 

LVFS 2004:15

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:15) om förordnande och utlämnande av narkotiska läkemedel för behandling av opioidberoende;

Ändrad HSLF-FS 2015:36
      
 

Ämnesvis förteckning

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies