Registrering

 

LVFS-nummerFöreskrift

Ändrad/
Omtryckt/
Konsoliderad

HSLF-FS 2017:75

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:75) om registrering för försäljning av homeopatiska läkemedel; 

 

LVFS 2006:3

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:3) om traditionella växtbaserade läkemedel för humant bruk;

Rättelseblad till LVFS 2006:3

Ändrad LVFS
2007:5
2010:21
Ändrad och omtryckt LVFS 2012:16

Ändrad HSLF-FS
2016:74

Konsoliderad LVFS 2006:3

     
     
      
 

Ämnesvis förteckning

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies