Reklamation

 

LVFS-nummerFöreskrift

Ändrad/
Omtryckt/
Konsoliderad

LVFS 2014:8

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2014:8) om partihandel med läkemedel;

Ändrad HSLF-FS
2016:17
2018:37
2018:63

Konsoliderad LVFS
2014:8

LVFS 2013:3

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2013:3) om förmedling av humanläkemedel;

Ändrad HSLF-FS
2016:4

Konsoliderad LVFS
2013:3

LVFS 2012:8

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:8) om sjukhusens läkemedelsförsörjning;

Ändrad HSLF-FS
2016:11

Konsloliderad LVFS
2012:8

LVFS 2010:9

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2010:9) om maskinell dosverksamhet;

Ändrad HSLF-FS
2016:30

Konsoliderad LVFS
2010:9 

LVFS 2009:20

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel;

Ändrad LVFS
2010:18

Ändrad och omtryckt LVFS 2015:3

Ändrad LVFS
2015:6
2018:4

Konsoliderad LVFS
2009:20

LVFS 2009:9

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek;

Ändrad LVFS
2009:21
2010:6
2012:9

Ändrad och omtryckt genom LVFS 2013:14

Ändrad LVFS
2015:5

Ändrad HSLF-FS
2016:35
2018:36
2018:57

Konsoliderad LVFS
2009:9

      
 

Ämnesvis förteckning

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies