Säkerhetsrapportering av läkemedel

 

LVFS-nummerFöreskrift

Ändrad/
Omtryckt/
Konsoliderad

HSLF-FS 2016:78

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:78) om kliniska läkemedelsprövningar på djur;

 
LVFS 2012:19

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:19) om parallellimporterade läkemedel;

 
LVFS 2012:15

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:15) om säkerhetsövervakning av läkemedel som används på djur;

Ändrad HSLF-FS 2016:12

Konsoliderad
LVFS 2012:15 

LVFS 2012:14

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:14) om säkerhetsövervakning av humanläkemedel;

Ändrad och omtryckt HSLF-FS 2016:50

Ändrad HSLF-FS
2017:70

Konsoliderad LVFS
2012:14

LVFS 2011:19

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:19) om kliniska läkemedelsprövningar på människor;

Ändrad HSLF-FS 2016:10

Konsoliderad
LVFS 2011:19

LVFS 2011:3

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:3) om läkemedel som omfattas av sjukhusundantaget;

Ändrad HSLF-FS
2016:32

Konsoliderad
LVFS 2011:3 

     
     
      
 

Ämnesvis förteckning

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies