Säkerhetsdetaljer

LVFS-nummerFöreskrift

Ändrad/
Omtryckt/
Konsoliderad

LVFS 2005:11

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:11) om märkning och bipacksedlar för läkemedel;

Ändrad LVFS
2009:23 
2012:17 
Rättelseblad till LVFS 2012:17

Ändrad HSLF-FS
2016:73
2018:62

Konsoliderad
LVFS 2005:11

LVFS 2014:8

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2014:8) om partihandel med läkemedel;

Ändrad HSLF-FS
2016:17
2018:37
2018:63

Konsoliderad
LVFS 2014:8

 
 

Ämnesvis förteckning

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies