Teknisk sprit

 

LVFS-nummerFöreskrift

Ändrad/
Omtryckt/
Konsoliderad

HSLF-FS 2016:34

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit;

Ändrad HSLF-FS
2016:62
2016:93
2018:3
2018:34
2018:58
2018:64
2018:65
2018:66

Konsoliderad
HSLF-FS
2016:34

LVFS 2009:10

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:10) om distanshandel vid öppenvårdsapotek;

Ändrad och omtryckt genom LVFS
2012:10

Ändrad LVFS
2013:20

Ändrad HSLF-FS
2016:28

konsoliderad
LVFS 2009:10

LVFS 2009:9

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek;

Ändrad LVFS
2009:21
2010:6
2012:9

Ändrad och omtryckt genom
LVFS 2013:14

Ändrad LVFS
2015:5 

Ändrad HSLF-FS
2016:35
2018:57
2019:29

Konsoliderad LVFS
2009:9

LVFS 1999:9

Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1999:9) om avgifter för kontroll av vinetanol;

Ändrad och delvis upphävd LVFS
2010:28

Konsoliderad
LVFS 1999:9

      
 

Ämnesvis förteckning

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies