Tillverkning

Se även God tillverkningssed 

LVFS-nummerFöreskrift

Ändrad/
Omtryckt/
Konsoliderad

LVFS 2014:4

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2014:4) om beredning av radioaktiva läkemedel;

Ändrad HSLF-FS
2016:16

Konsoliderad LVFS 2014:4 

LVFS 2011:9

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika;

Ändrad LVFS
2012:2
 
Ändrad HSLF-FS
2016:33

Konsoliderad LVFS 2011:9

LVFS 2010:12

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2010:12) om tillstånd för tillverkning på extemporeapotek;

Ändrad HSLF-FS
2016:31

Konsoliderad LVFS 2010:12 

LVFS 2010:4

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2010:4) om tillverkning av extemporeläkemedel;

Ändrad LVFS
2010:13
 
Ändrad HSLF-FS
2016:29

Konsoliderad LVFS 2010:4

LVFS 2008:12

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:12) om hantering av mänskliga vävnader och celler avsedda för läkemedelstillverkning;

Ändrad LVFS
2011:4
 
Ändrad HSLF-FS
2016:9

Ändrad och omtryckt HSLF-FS 2017:32

LVFS 2006:16

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:16) om blodverksamhet;

Ändrad LVFS
2010:2

Ändrad HSLF-FS
2018:35

Konsoliderad LVFS 2006:16

LVFS 2005:6

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:6) om upphävande av Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1996:6) om kontroll av vissa kemiska ämnen som kan användas vid olaglig tillverkning av narkotika;

 
LVFS 2004:7

Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:7) om tillstånd för tillverkning och import av läkemedel;

Ändrad LVFS
2006:8

Ändrad HSLF-FS
2016:71
2018:61

Konsoliderad LVFS 2004:7

LVFS 2004:6

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:6) om god tillverkningssed för läkemedel;

Ändrad LVFS
2004:19
2006:7
2013:5

Ändrad HSLF-FS
2016:70
2018:60

Konsoliderad LVFS 2004:6

     
      
 

Ämnesvis förteckning

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies