Utlämnande

 

LVFS-nummerFöreskrift

Ändrad/
Omtryckt/
Konsoliderad

HSLF-FS 2017:74 

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:74) om begränsningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel;   

 
HSLF-FS 2016:34

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit;

Ändrad HSLF-FS
2016:62
2016:93
2018:3
2018:34
2018:58
2018:64
2018:65
2018:66

Konsoliderad
HSLF-FS 2016:34

LVFS 2010:9

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2010:9) om maskinell dosverksamhet;

Ändrad HSLF-FS
2016:30

Konsoliderad LVFS 2010:9 

      

 
 

Ämnesvis förteckning

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies