Vissa utvärtes läkemedel

 

LVFS-nummerFöreskrift

Ändrad/
Omtryckt/
Konsoliderad

LVFS 2006:11

Läkemedelsverkets föreskrifter  (LVFS 2006:11) om godkännande av läkemedel för försäljning m.m.;

Ändrad LVFS
2007:7
2010:20
2012:13

Rättelseblad till LVFS 2012:13

Ändrad HSLF-FS
2016:25
2016:79

Konsoliderad LVFS 2006:11

     
      
 

Ämnesvis förteckning

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies