Veterinärmedicinska läkemedel

 

LVFS-nummerFöreskrift

Ändrad/
Omtryckt/
Konsoliderad

HSLF-FS 2016:78

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:78) om kliniska läkemedelsprövningar på djur;

 

LVFS 2012:15

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:15) om säkerhetsövervakning av läkemedel som används på djur;

Ändrad HSLF-FS 2016:12

Konsoliderd
LVFS 2012:15

LVFS 2006:10

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:10) om veterinärers införsel av läkemedel till djur;

Ändrad HSLF-FS
2016:75

Konsoliderad
LVFS 2006:10 

LVFS 2005:11

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:11) om märkning och bipacksedlar för läkemedel;

Ändrad LVFS
2009:23
2012:17 
Rättelseblad till LVFS 2012:17

Ändrad HSLF-FS
2016:73
2018:62

Konsoliderad LVFS 2005:11

LVFS 1995:21

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:21) om dokumentationskrav vid ansökningar om godkännande av läkemedel för försäljning;

Ändrad och omtryckt
LVFS 2010:8
     
     
 

 
 

Ämnesvis förteckning

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies