Vissa varor

 

LVFS-nummerFöreskrift

Ändrad/
Omtryckt/
Konsoliderad

LVFS 2011:15

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:15) om tillämpning av läkemedelslagen (2015:315) på vissa varor;

Ändrad HSLF-FS
2016:76

Konsoliderad
LVFS 2011:15

Ändrad och omtryckt HSLF-FS 2017:73

Träder i kraft den 1 februari 2018.

     
     
      
 

Ämnesvis förteckning

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies