Konsoliderade föreskrifter

Några av Läkemedelsverkets föreskrifter finns även i konsoliderade versioner. Där har ändringarna som gjorts via ändringsförfattningar förts in i respektive grundförfattning. Ändringsförfattningarna anges inom parentes efter varje ändrad paragraf. Den konsoliderade versionen har tagits fram i informationssyfte och finns inte i tryckt version. Observera att det kan förekomma fel i den konsoliderade versionen. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen av föreskriften.

LVFS/HSLF-FS nummerNamn

HSLF-FS 2016:34

Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit;
HSLF-FS 2015:14 Läkemedelsverkets föreskrifter om försäljning av tillverkningssatser av vacciner och blodprodukter för humant bruk;
LVFS 2014:8 Läkemedelsverkets föreskrifter om partihandel med läkemedel;
LVFS 2014:4 Läkemedelsverkets föreskrifter om beredning av radioaktiva läkemedel;
LVFS 2013:10 Läkemedelsverkets föreskrifter om kosmetiska produkter;
LVFS 2013:4 Läkemedelsverkets föreskrifter om verksamhet med aktiva substanser avsedda för humanläkemedel;
LVFS 2013:3 Läkemedelsverkets föreskrifter om förmedling av humanläkemedel;
LVFS 2012:19 Läkemedelsverkets föreskrifter om parallellimporterade läkemedel;
LVFS 2012:15 Läkemedelsverkts föreskrifter om säkerhetsövervakning av läkemedel som används på djur;
LVFS 2012:8 Läkemedelsverkets föreskrifter om sjukhusens läkemedelsförsörjning;
LVFS 2011:19 Läkemedelsverkets föreskrfiter om kliniska prövningar på människor;
LVFS 2011:10 Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika;
LVFS 2011:9 Läkemedelsverkets föreskrifter om kontroll av narkotika;
LVFS 2011:3 Läkemedelsverkets föreskrifter om läkemedel som omfattas av sjukhusundantaget;
LVFS 2010:12 Läkemedelsverkets föreskrifter om tillstånd för tillverkning på extemporeapotek;
LVFS 2010:9 Läkemedelsverkets föreskrifter om maskinell dosverksamhet
LVFS 2010:4 Läkemedelsverkets föreskrifter om tillverkning av extemporeläkemedel; 
LVFS 2009:20 Läkemedelsverkets föreskrifter om handel med vissa receptfria läkemedel;
LVFS 2009:10 Läkemedelsverkets föreskrifter om distanshandel vid öppenvårdsapotek;

LVFS 2009:9

Läkemedelsverkets föreskrifter om detaljhandel vid öppenvårdsapotek;
LVFS 2009:8 Läkemedelsverkets föreskrifter om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;
LVFS 2009:6 Läkemedelsverkets föreskrifter om marknadsföring av humanläkemedel
LVFS 2006:16 Läkemedelsverkets föreskrifter om blodverksamhet;
LVFS 2006:11 Läkemedelsverkets föreskrifter om godkännande av läkemedel för försäljning;
LVFS 2006:10 Läkemedelsverkets föreskrifter om veterinärers införsel av läkemedel till djur;
LVFS 2006:3 Läkemedelsverkets föreskrifter om traditionella växtbaserade läkemedel för humant bruk;
LVFS 2005:11 Läkemedelsverkets föreskrifter om märkning och bipacksedlar för läkemedel;
LVFS 2004:16 Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om godkännande av medicinska gaser för försäljning;
LVFS 2004:7 Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om tillstånd för tillverkning och import av läkemedel;
LVFS 2004:6 Läkemedelsverkets föreskrifter om god tillverkningssed för läkemedel;
LVFS 2003:11 Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter;
LVFS 2001:7 Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik;
LVFS 2001:5 Läkemedelsverkets föreskrifter om aktiva medicintekniska produkter för implantation;
LVFS 1999:9 Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om avgifter för kontroll av vinetanol;
LVFS 1997:13 Läkemedelsverkets föreskrifter om förskrivning av vissa livsmedel;

LVFS 1997:9

Föreskrifterna upphävs och ersätts av HSLF-FS 2017:75 den 15 februari 2018.

Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om registrering av vissa homeopatika;
LVFS 1996:5 Läkemedelsverkets föreskrifter om rätt att för personligt bruk föra in läkemedel i Sverige;
LVFS 1995:25 Läkemedelsverkets föreskrifter om utlämnande av läkemedelsprover;
 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies