LVFS/HSLF-FS i kronologisk ordning

Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd finns tillgängliga nedan i pdf-format. Till vissa föreskrifter finns även vägledningar;

 

 Vägledningar

1991-1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

 

LVFS/HSLF-FS nrFöreskriftÄndrad, Omtryckt, Konsoliderad, Upphävd
2019    
2019:31  Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit;  
2019:29

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter(LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek;

 
2019:26 

Läkemedelsverkets föreskrifter om utgåva 10.0 av Europafarmakopén; 

 
2019:23

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika; 

 
2019:18

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika; 

 
2019:16

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika; 

 
2019:15

Läkemedelsverkets föreskrifter om supplement 9.8 till Europafarmakopén;

Upphävd och ersatt av HSLF-FS 2019:26 
2019:8

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel;

 
2019:7

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika; 

 
2019:6

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2018:55) om supplement 9.7 till Europafarmakopén;

Upphävd och ersatt av HSLF-FS 2019:26

 
2019:5

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika;

 
2019:1

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika;

 
2018    
2018:66 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit;  
2018:65 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit;  
2018:64  Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit;  
2018:63 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2014:8) om partihandel med läkemedel;  
2018:62 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:11) om märkning och bipacksedlar för läkemedel;  
2018:61 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:7) om tillstånd för tillverkning och import av läkemedel;  
2018:60 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:6) om god tillverkningssed för läkemedel;  
2018:59 Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2018:59) om apoteksombud;  
2018:58 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit;  
2018:57 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek;  
2018:56 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;  
2018:55

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2018:55) om supplement 9.6 till Europafarmakopén;

Upphävd och ersatt av HSLF-FS 2019:26

 
2018:46

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika;

 
2018:45

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel;

 
2018:40

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika;

 
2018:37

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2014:8) om partihandel med läkemedel;

 
2018:36

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek;

 
2018:35

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:16) om blodverksamhet; 

 
2018:34

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit; 

 
2018:33 

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF 2018:33) om supplement 9.5 till Europafarmakopén; 

Upphävd och ersatt av HSLF-FS 2019:26

 
2018:32

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2011:10) om förteckningar över narkotika; 

 
2018:26

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2018:26) om lagerberedningar; 

 
2018:25

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2018:25) om licenser; 

 
2018:9

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika; 

 
2018:7

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2018:7) om ikraftträdande av reviderad monografi för fermentationsprodukter i Europafarmakopén och om supplement 9.4 till Europafarmakopén;

Upphävd och ersatt av HSLF-FS 2019:26

 
2018:4

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel; 

 
2018:3

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit;

 
2018:1

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel;

 
2017  
2017:75

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:75) om registrering för försäljning av homeopatiska läkemedel;

 
2017:74

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:74) om begränsningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel;  

 
2017:73

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:15) om tillämpning av läkmedelslagen (2015:315) på vissa varor; 

Omtryck

 

2017:70

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:14) om säkerhetsövervakning av humanläkemedel;

 
2017:69

Läkemedelsverkets föreskrifter (HFSL-FS 2017:69) om supplement 9.3 till Europafarmakopén;

Upphävd och ersatt av HSLF-FS 2019:26

2017:68 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika;   
2017:65

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:65) om medicintekniska produkter och medicintekniska produkter för in-vitrodiagnostik; 

 
2017:64

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika; 

 
2017:62 

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel;

 
2017:54

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika;

 
2017:53

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:53) om supplement 9.2 till Europafarmakopén;

Upphävd och ersatt av HSLF-FS 2019:26

2017:38

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel;

 
2017:33

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:33) om  ikraftträdande av reviderad monografi för erythromycin ethylsuccinate i Europafarmakopén;

 
2017:32

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:32) om ändring i föreskrifterna (LVFS 2008:12) om hantering av mänskliga vävnander och celler avsedda för läkemedelstillverkning;

Omtryck
2017:31

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:31) om supplement 9.1 till Europafarmakopén;

Upphävd och ersatt av HSLF-FS 2019:26

 
 2017:1 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkoktika;   
2016  
2016:93

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit; 

 
2016:92

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:92) om utgåva 9.0 av Europafarmakopén;

Upphävd och ersatt av HSLF-FS 2019:26

Supplement HSLF-FS
2017:31
2017:33
2017:53
2018:7 
2018:33
2018:55
2019:6
2019:15

2016:84

 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel;

 
2016:81 

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkts föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkoktika;

 
2016:80 

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkts föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkoktika;

 
2016:79 

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:11) om godkännande av läkemedel för försäljning m.m.;

 
2016:78 

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:78) om kliniska läkemedelsprövningar på djur;

 
2016:76 

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:15) om tillämpning av läkemedelslagen (2015:315) på vissa varor;

 
2016:75 

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:10) om veterinärs införsel av läkemedel till djur; 

 
2016:74 

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:3) om traditionella växtbaserade läkemedel för humant bruk; 

 
2016:73 

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:11) om märkning och bipacksedlar för läkemedel; 

 
2016:72 

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkerkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:16) om godkännande av medicinska gaser för försäljning; 

 
2016:71 

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:7) om tillstånd för tillverkning och import av läkemedel; 

 
2016:70 

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:6) om god tillverkningssed för läkemedel; 

 
2016:69 

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter; 

 
2016:68

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2001:5) om aktiva medicintekniska produkter för implantation;

 
2016:67 

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1996:5) om rätt att för personligt bruk föra in läkemedel i Sverige; 

 
2016:66 

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:25) om utlämnande av läkemedelsprover;

 
2016:62

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit;

 
2016:54

Läkemedelsverkets föreskrifter om supplement 8.8 till Europafarmakopén;

Upphävd och ersatt av HSLF-FS 2016:92 
2016:50

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:14) om säkerhetsövervakning av humanläkemedel; 

Omtryck
2016:35

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek; 

 
2016:34 

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit; 

Ändrad HSLF-FS
2016:62 
2016:93
2018:3
2018:34
2018:58
2018:64
2018:65
2018:66
Konsoliderad HSLF-FS
2016:34

2016:33

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika;

 
2016:32

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:3) om läkemedel som omfattas av sjukhusundantaget;

 
2016:31

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2010:12) om tillstånd till tillverkning på extemporeapotek;

 
2016:30

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2010:9) om maskinell dosdispensering;

 
2016:29

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2010:4) om tillverkning av extemporeläkemedel;

 
2016:28

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:10) om distanshandel vid öppenvårdsapotek; 

 
2016:27

 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:6) om marknadsföring av humanläkemedel;

 
2016:26

 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:1) om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter);

 
2016:25

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:11) om godkännande av läkemedel för försäljning m.m.;

 
2016:18 

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2015:14) om försäljning av tillverkningssatser av vacciner och blodprodukter för humant bruk; 

 
2016:17

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2014:8) om partihandel med läkemedel;

 
2016:16 

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2014:4) om beredning av radioaktiva läkemedel;

 
2016:15

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2013:4) om verksamhet med aktiva substanser avsedda för humanläkemedel;

 
2016:14

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2013:3) om förmedling av humanläkemedel; 

 
2016:13

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:19) om parallellimporterade läkemedel; 

 
2016:12

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:15) om säkerhetsövervakning av läkemedel som används på djur;  

 
2016:11

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:8) om sjukhusens läkemedelsförsörjning;

 
2016:10

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:19) om kliniska prövningar på människor;

 
2016:9 

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:12) om hantering av mänskliga vävnander och celler avsedda för läkemedelstillverkning; 

 
2016:8

Läkemedelsverkets föreskrifter om supplement 8.7 till Europafarmakopén;

Upphävd och ersatt av HSLF-FS 2016:92 
2016:5

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:5) om anmälan av lagerberedning;

Upphävd och ersatt av HSLF-FS 2018:26 
2016:4

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel;

 
2015  
2015:36

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:15) om förordnande och utlämnande av narkotikaklassade läkemedel för behandling av opiatberoende;

 
2015:35

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika;

 
2015:28 Läkemedelsverkets föreskrifter om supplement 8.6 till Europafarmakopén;
Upphävd och ersatt av HSLF-FS 2016:92 
2015:14

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLFS-FS 2015:14) om försäljning av vacciner och blodprodukter för humant bruk;

Ändrad HSLF-FS
2016:18

Konsoliderad HSLF-FS 2015:14

2015:12

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika;

 
LVFS    
2015:8

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel;

 
2015:7

Läkemedelsverkets föreskrifter om supplement 8.5 till Europafarmakopén;

Upphävd och ersatt av HSLF-FS 2016:92 
2015:6

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel;

 
2015:5

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek

 
2015:4

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika;

 
2015:3

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel;

 
2015:2

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;

 
2015:1

Läkemedelsverkets föreskrifter om supplement 8.4 till Europafarmakopén;

Upphävd och ersatt av HSLF-FS 2016:92 
2014  
2014:17

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika;

 
2014:16

Läkemedelsverkets föreskrifter om Europafarmakopén;

Upphävd genom HSLF-FS 2015:28.
2014:15

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel;

Rättelseblad till LVFS 2014:15
2014:14

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit;

Upphävd och ersatt genom HSLF-FS 2016:34

 
2014:13

Föreskrifter om upphävande av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1996:10) om verksamheten vid GLP-laboratorier;

 
2014:12

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2014:12) om supplement 8.3 till Europafarmakopén;

Upphävd och ersatt av HSLF-FS 2016:92 
2014:11

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika;

 
2014:10

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande av läkemedel och teknisk sprit;

Upphävd och ersatt genom HSLF-FS 2016:34

 
2014:9

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika;

 
2014:8

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2014:8) om partihandel med läkemedel;

Ändrad HSLF-FS
2016:17
2018:37
2018:63

Konsoliderad LVFS
2014:8 

2014:7

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2014:7) om tillämpning av lagen om medicintekniska produkter på nationella medicinska
informationssystem;

 
2014:6

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2014:6) om supplement 8.2 till Europafarmakopén;

Upphävd och ersatt av HSLF-FS 2016:92 
2014:5

Upphävande av Läkemedelsverkets allmänna råd (LVFS 1995:18) om godkännande av naturläkemedel för försäljning och allmänna råd (LVFS 1995:14) för utformning av produktresumé för naturläkemedel och vissa utvärtes läkemedel;

 
2014:4

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2014:4) om beredning av radioaktiva läkemedel;

Ändrad HSLF-FS
2016:16

Konsoliderad
LVFS 2014:4 

2014:3

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2014:3) om supplement 8.1 till Europafarmakopén;

Upphävd och ersatt av HSLF-FS 2016:92 
2014:2

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika;

 
2014:1

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2013:10) om kosmetiska produkter;

 
2013  
2013:21

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel;

 

 
2013:20

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:10) om distanshandel vid öppenvårdsapotek;

 
2013:19

Läkemedelsverkets föreskrifter om Europafarmakopén;

Supplement LVFS
2014:3
2014:6
2014:12
2014:16
2015:1
2015:7
2015:28
2016:8

Upphävd och ersatt av HSLF-FS 2016:92

2013:18

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika;

 
2013:17

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit;

Upphävd och ersatt genom HSLF-FS 2016:34

 
2013:16

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit;

Upphävd och ersatt genom HSLF-FS 2016:34

2013:15

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika;

 
2013:14

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek;

 

2013:13

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika;

 
2013:12

Läkemedelsverkets kungörelse om ikraftträdande av supplement 7.8 till sjunde utgåvan av Europafarmakopén m.m.;

Upphävd genom LVFS 2013:19

2013:11

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter;

 
2013:10

Läkemedelsverkets föreskrifter (2013:10) om kosmetiska produkter;

Ändrad LVFS
2014:1

Konsoliderad LVFS 2013:10

2013:9

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2013:9) om förordnande och utlämnande av läkemedel som innehåller isotretinoin;

Upphävd och ersatt genom HSLF-FS 2017:74  
2013:8

Läkemedelsverkets kungörelse om ikraftträdande av supplement 7.7 till sjunde utgåvan av Europafarmakopén m.m.;

Omtryck

Upphävd genom LVFS 2013:19

2013:7

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel;

 
2013:6

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:11) om godkännande av läkemedel m.m.;

 
2013:5

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:6) om god tillverkningssed för läkemedel;

 
2013:4

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2013:4) om verksamhet med aktiva substanser avsedda för humanläkemedel;

Ändrad HSLF-FS
2016:15 

Konsoliderad LVFS
2013:4

2013:3

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2013:3) om förmedling av humanläkemedel;

Ändrad HSLF-FS
2016:14

Konsoliderad LVFS
2013:3

2013:2

Föreskrifter om ändring  i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:11) om partihandel med läkemedel;

Omtryck

Upphävd genom LVFS 2014:8

2013:1

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika;

 

2012

2012:25

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:25) om tatueringsfärger;

 
2012:24

Läkemedelsverkets kungörelse om ikraftträdande av supplement 7.6 till sjunde utgåvan av Europafarmakopén m.m.;

Upphävd genom LVFS 2013:19

2012:23

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika;

Rättelseblad till LVFS 2012:23
2012:22

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:22) om handel med sprutor och kanyler;

 
2012:21

Föreskrifter om ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:1) om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel;

Omtryck
2012:20

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2007:4) om förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetiska eller hygieniska produkter;

Upphävd genom LVFS 2013:10
2012:19

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:19) om parallellimporterade läkemedel;

Ändrad HSLF-FS
2016:13 

Konsoliderad LVFS
2012:19

2012:18

Läkemedelsverkets kungörelse om
ikraftträdande av supplement 7.5 till sjunde utgåvan av Europafarmakopén m.m.;

Rättelseblad till LVFS 2012:18

Upphävd genom LVFS 2013:19

2012:17

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:11) om märkning och bipacksedlar för läkemedel;

Rättelseblad till LVFS 2012:17
2012:16

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:3) om traditionella växtbaserade läkemedel för humant bruk;

 
2012:15

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:15) om säkerhetsövervakning av läkemedel som används på djur;

Ändrad HSLF-FS
2016:12

Konsoliderad LVFS
2012:15 

2012:14

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:14) om säkerhetsövervakning av humanläkemedel;

Ändrad och omtryckt HSLF-FS 2016:50

Ändrad HSLF-FS
2017:70

Konsoliderad LVFS
2012:14

2012:13

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:11) om godkännande av läkemedel för försäljning m.m.;

Rättelseblad till LVFS 2012:13
2012:12

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit;

Upphävd och ersatt genom HSLF-FS 2016:34

 
2012:11

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:11) om partihandel med läkemedel;

 
2012:10

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:10) om distanshandel vid öppenvårdsapotek;

 
2012:9

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek;

 
2012:8

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:8)om sjukhusens läkemedelsförsörjning;

Ändrad HSLF-FS
2016:11 

Konsoliderad LVFS
2012:8
2012:7

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2001:7) om medicin-
tekniska produkter för in vitro diagnostik;

 
2012:6

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika;

 
2012:5

Läkemedelsverkets kungörelse om ikraftträdande av supplement 7.4 till sjunde utgåvan av Europafarmakopén m.m.;

Upphävd genom LVFS 2013:19

2012:4

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit;

Upphävd och ersatt genom HSLF-FS 2016:34

 
2012:3

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika;

 
2012:2

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika;

 
2012:1

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel;

 

2011

2011:19

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:19) om kliniska läkemedelsprövningar på människor;

Ändrad HSLF-FS
2016:10

Konsoliderad HSLF-FS 2011:19 

2011:18

Läkemedelsverkets kungörelse om ikraftträdande av Supplement 7.3 till sjunde utgåvan av Europafarmakopén m.m.;

Upphävd genom LVFS 2013:19

2011:17

Läkemedelsverkets kungörelse om ikraftträdande av reviderad monografi i sjunde utgåvan av Europafarmakopén;

 
2011:16

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2007:4) om förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetiska eller hygieniska produkter;

Upphävd genom LVFS 2013:10 
2011:15

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:15) om tillämpning av läkemedelslagen (2015:315) på vissa varor;

Ändrad HSLF-FS
2016:76

Konsoliderad
LVFS 2011:15 

Ändrad och omtryckt HSLF-FS 2017:73

2011:14

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit;

Upphävd och ersatt genom HSLF-FS 2016:34

2011:13

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter;

 
2011:12

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2001:7) om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik;

 
2011:11 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2001:5) om aktiva medicintekniska produkter för
implantation;
 
2011:10 Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika;

Ändrad LVFS
2012:3
2012:6
2012:23
Rättelseblad till LVFS 2012:23
Ändrad LVFS
2013:1
013:13
2013:18
2014:2 
2014:9
2014:11
2014:17
2015:4
Ändrad HSLF-FS
2015:12
2015:35
2016:80
2016:81 
2017:1
2017:54
2017:64
2017:68
2018:9
2018:32
2018:40
2018:46
2019:1
2019:5
2019:7
2019:16
2019:18
2019:23

Konsoliderad LVFS 2011:10

2011:9 Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9)om kontroll av narkotika;

Ändrad LVFS
2012:2

Ändrad HSLF-FS
2016:33

Konsoliderad LVFS
2011:9

2011:8 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:12) om förteckningar över narkotika; Upphävd genom LVFS 2011:10
2011:7 Läkemedelsverkets kungörelse om ikraftträdande av reviderad version av avsnitt 5.2.8 ”Minimising the risk of transmitting animal spongiform encephalopathy agents via
human and veterinary medicinal products” i sjunde utgåvan av Europafarmakopén;
Upphävd genom LVFS 2012:5
2011:6 Läkemedelsverkets kungörelse om ikraftträdande av Supplement 7.2 till sjunde utgåvan av Europafarmakopén m.m.;

Upphävd genom LVFS 2013:19

2011:5 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:17) om avgifter för kontrollen av kosmetiska och hygieniska produkter; Upphävd genom LVFS 2013:10 
2011:4 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:12) om hantering av mänskliga vävnader och celler avsedda för läkemedelstillverkning;  
2011:3 Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:3) om läkemedel som omfattas av sjukhusundantaget;

Ändrad HSLF-FS
2016:32

Konsoliderad LVFS
2011:3

2011:2 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:12) om förteckningar över narkotika; Upphävd genom LVFS 2011:10
2011:1 Läkemedelsverkets kungörelse om ikraftträdande av sjunde utgåvan av Europafarmakopén m.m.;

Upphävd genom LVFS 2013:19

 
2010
2010:30 Läkemedelsverkets kungörelse om ikraftträdande av sjunde utgåvan av Europafarmakopén m.m.;

Supplement LVFS
(2011:1)
(2011:6)
(2011:18)

Ändrad LVFS
(2011:7)
(2011:17)
(2012:5)
(2012:18)

Rättelseblad till LVFS (2012:18)

Ändrad LVFS
(2012:24)
(2013:8)
(2013:12)

Upphävd genom LVFS 2013:19

2010:29 Föreskrifter om upphävande av Läkemedelsverkets verkställighets- och denatureringsföreskrifter (LVFS 1995:2) för teknisk sprit m.m.  
2010:28 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1999:9) om avgifter för kontroll av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat samt vinetanol;  
2010:27 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel;  
2010:26 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:12) om kontroll av kosmetiska och hygieniska produkter; Upphävd genom LVFS 2013:10
2010:25 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1996:10) om verksamheten vid GLP-laboratorier;  
2010:24 Föreskrifter om upphävande av Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1995:12) om erläggande av ansöknings- och årsavgifter för läkemedel;  
2010:23 Föreskrifter om ändring i  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:12) om förteckningar över narkotika; Upphävd genom LVFS 2011:10
2010:22 Föreskrifter om upphävande av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1993:6) om övergångsbestämmelser för vissa läkemedel;  
2010:21 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:3) om traditionella växtbaserade läkemedel för humant bruk;  
2010:20 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:11) om godkännande av läkemedel för försäljning m.m.;  
2010:19 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets (LVFS 1997:12) om förteckningar över narkotika; Upphävd genom LVFS 2011:10
2010:18 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel;  
2010:17 Läkemedelsverkets kungörelse om ikraftträdande av reviderade monografier för heparinnatrium och heparinkalcium i Europafarmakopén; Upphävd genom LVFS 2010:30
2010:16 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit;

Upphävd och ersatt genom HSLF-FS 2016:34

2010:15 Läkemedelsverkets kungörelse om ikraftträdande av Supplement 6.8 till sjätte utgåvan av Europafarmakopén m.m.; Upphävd genom LVFS 2010:30
2010:14 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (2004:12) om kontroll av kosmetiska och hygieniska produkter; Upphävd genom LVFS 2013:10 
2010:13 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2010:4) om tillverkning av extemporeläkemedel;  
2010:12 Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2010:12) om tillstånd för tillverkning på extemporeapotek;

Ändrad HSLF-FS
2016:31

Konsoliderad LVFS
2010:12

2010:11 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;  
2010:10 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2007:4) om förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetiska eller hygieniska produkter: Upphävd genom LVFS 2013:10
2010:9 Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2010:9) om maskinell dosverksamhet;

Ändrad HSLF-FS
2016:30

Konsoliderad LVFS
LVFS 2010:9

2010:8 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:21) om dokumentationskrav vid ansökningar om godkännande av läkemedel för försäljning;  
2010:7 Läkemedelsverkets kungörelse om ikraftträdande av Supplement 6.7 till sjätte utgåvan av Europafarmakopén m.m.; Upphävd genom LVFS 2010:30
2010:6 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek;  
2010:5 Föreskrifter om upphävande av Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2001:8) om tillverkares skyldighet att rapportera olyckor och tillbud med medicintekniska produkter;  
2010:4 Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2010:4) om tillverkning av extemporeläkemedel;

Ändrad LVFS
2010:13

Ändrad HSLF-FS
2016:29

Konsoliderad LVFS
2010:4

2010:3 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2007:4) om förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetiska eller hygieniska produkter: Upphävd genom LVFS 2013:10 
2010:2 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:16) om blodverksamhet;  
2010:1 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:12) om förteckningar över narkotika; Upphävd genom LVFS 2011:10
2009
2009:25 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel;  
2009:24 Läkemedelsverkets kungörelse om ikraftträdande av Supplement 6.6 till sjätte utgåvan av Europafarmakopén m.m.; Upphävd genom LVFS 2010:30
2009:23 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets
föreskrifter (LVFS 2005:11) om märkning och bipacksedlar för
läkemedel;
 
2009:22 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:12) om förteckningar över narkotika; Upphävd genom LVFS 2011:10
2009:21 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek;  
2009:20 Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel;

Ändrad LVFS
2010:18

Ändrad och omtryckt LVFS 2015:3

Ändrad LVFS
2015:6
2018:4

Konsoliderad LVFS 2009:20

2009:19 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2001:5) om aktiva medicintekniska produkter för implantation;  
2009:18 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter;  
2009:17 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:12) om förteckningar över narkotika; Upphävd genom LVFS 2011:10
2009:16 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:21) om dokumentationskrav vid ansökningar om godkännande av läkemedel för försäljning;  
2009:15 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:2) om detaljhandel med nikotinläkemedel; Upphävd och ersatt genom LVFS 2009:20
2009:14 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (2007:4) om förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetiska eller hygieniska produkter; Upphävd genom LVFS 2013:10
2009:13 Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit;

Upphävd och ersatt genom HSLF-FS 2016:34

2009:12 Läkemedelsverkets kungörelse om ikraftträdande av Supplement 6.5 till sjätte utgåvan av Europafarmakopén m.m.; Upphävd genom LVFS 2010:30
2009:11 Läkemedelsverkets föreskrifter om partihandel med läkemedel;

Ändrad LVFS
2012:11

Ändrad och omtryckt genom LVFS
2013:2

Upphävd genom LVFS 2014:8.

2009:10 Läkemedelsverkets föreskrifter om distanshandel vid öppenvårdsapotek;

Ändrad och omtryckt genom LVFS 2012:10

Ändrad LVFS
2013:20 

Ändrad HSLF-FS
2016:28

Konsoliderad LVFS 2009:10

2009:9 Läkemedelsverkets föreskrifter om detaljhandel vid öppenvårdsapotek;

Ändrad  LVFS
2009:21
2010:6
2012:9

Ändrad och omtryckt genom LVFS 2013:14

Ändrad LVFS
2015:5

Ändrad HSLF-FS
2016:35
2018:36
2018:57
2019:29

Konsoliderad LVFS
2009:9

2009:8 Läkemedelsverkets föreskrifter om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;

Ändrad LVFS
2010:11
2015:2 

Ändrad HSLF-FS
2018:56

Konsoliderad  LVFS
2009:8

2009:7 Föreskrifter om ändring av Läkemedelsverkets
föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel;
 
2009:6 Läkemedelsverkets föreskrifter om marknadsföring av humanläkemedel;

Ändrad HSLF-FS
2016:27

Konsoliderad LVFS
2009:6 

2009:5 Föreskrifter om ändring av Läkemedelsverkets
föreskrifter (LVFS 2008:1) om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter);
 
2009:4 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:12) om förteckningar över narkotika; Upphävd genom LVFS 2011:10
2009:3 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2007:4) om förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetiska eller hygieniska produkter;  Upphävd genom LVFS 2013:10 
2009:2 Läkemedelsverkets kungörelse om ikraftträdande av Supplement 6.4 till sjätte utgåvan av Europafarmakopén m.m. Upphävd genom LVFS 2010:30
2009:1 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2007:13) om ändring i LVFS 2007:4 om förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetiska eller hygieniska produkter; Upphävd genom LVFS 2013:10 
2008
2008:13 Läkemedelsverkets kungörelse om ikraftträdande av Supplement 6.3 till sjätte utgåvan av Europafarmakopén m.m. Upphävd genom LVFS 2010:30
2008:12 Läkemedelsverkets föreskrifter om hantering av mänskliga vävnader och celler avsedda för läkemedelstillverkning;

Ändrad
LVFS 2011:4
HSLF-FS 2016:9

Ändrad och omtryckt HSLF-FS 2017:32

2008:11 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2002:7) om förordnande av narkotikaklassade läkemedel för behandling av ADHD hos barn och ungdomar;  
2008:10 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:12) om förteckningar över narkotika; Upphävd genom
LVFS 2011:10
2008:9 Läkemedelsverkets föreskrifter om anmälan om sjukhusens läkemedelsförsörjning; Upphävd genom
LVFS 2012:8
2008:8 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:12) om förteckningar över narkotika; Upphävd genom
LVFS 2011:10
2008:7 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2007:4) om förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetiska eller hygieniska produkter; Upphävd genom LVFS 2013:10 
2008:6 Läkemedelsverkets kungörelse om ikraftträdande av reviderade monografier i sjätte utgåvan av Europafarmakopén Upphävd genom LVFS 2009:2
2008:5 Läkemedelsverkets kungörelse om ikraftträdande av Supplement 6.2 till sjätte utgåvan av Europafarmakopén m.m.; Upphävd genom LVFS 2010:30
2008:4 Läkemedelsverkets kungörelse om ikraftträdande av Supplement 6.1 till sjätte utgåvan av Europafarmakopén m.m.; Upphävd genom LVFS 2010:30
2008:3 Föreskrifter om ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:12) om kontroll av kosmetiska och hygieniska produkter; Upphävd genom LVFS 2013:10 
2008:2 Läkemedelsverkets föreskrifter om detaljhandel med nikotinläkemedel;

Ändrad
LVFS 2009:15

Upphävd och ersatt av LVFS 2009:20

2008:1 Läkemedelsverkets föreskrifter om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter);

Ändrad
LVFS 2009:5

Ändrad och omtryckt genom LVFS 2012:21

Ändrad HSLF-FS
2016:26

Konsoliderad LVFS
2008:1

Upphävd och ersatt av HSLF-FS 2018:25.

2007
2007:15 Läkemedelsverkets kungörelse om ikraftträdande av Europafarmakopén m.m.;

Supplement LVFS
2008:4
2008:5
2008:6 (supplementet upphävt genom LVFS 2009:2)
2008:13
2009:2 
2009:12
2009:24
2010:7
2010:15
2010:17

Upphävd och ersatt av LVFS 2010:30

2007:14 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:12) om förteckningar över narkotika; Upphävd genom
LVFS 2011:10
2007:13    Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2007:4) om förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetiska eller hygieniska produkter

Ändrad
LVFS 2009:1

Upphävd genom LVFS 2013:10 

2007:12 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:10) om förordnande och utlämnande av läkemedel m.m. (receptföreskrifter);  Upphävd och ersatt av LVFS 2009:13
2007:11 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2007:4) om förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetiska eller hygieniska produkter; Upphävd genom LVFS 2013:10 
2007:10 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:12) om förteckningar över narkotika; Upphävd genom
LVFS 2011:10
2007:9 Läkemedelsverkets kungörelse om ikraftträdande av Supplement 2007.2 till Svensk läkemedelsstandard 2007 (SLS 2007) m.m.; Upphävd och ersatt av LVFS 2007:15
2007:8 Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2007:8) om fastställande av blankett avseende hjälpmedelskort;  
2007:7 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:11) om godkännande av läkemedel för försäljning m.m.;  
2007:6 Läkemedelsverkets kungörelse om ikraftträdande av Supplement 2007.1 till Svensk läkemedelsstandard 2007 (SLS 2007) m.m.; Upphävd och ersatt av LVFS 2007:15  
2007:5 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:3) om traditionella växtbaserade läkemedel för humant bruk;  
2007:4 Läkemedelsverkets föreskrifter om förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetiska eller hygieniska produkter;

Ändrad
LVFS 2007:11
LVFS 2007:13
LVFS 2008:7
LVFS  2009:1
LVFS 2009:3

Ändrad och omtryckt
LVFS 2009:14

Ändrad
LVFS 2010:3
LVFS 2010:10
LVFS 2011:16
LVFS 2012:20

Konsoliderad LVFS 2007:4

Upphävd genom LVFS 2013:10 

2007:3 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter;  
2007:2 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2001:12) om  säkerhetsövervakning av läkemedel; Upphävd och ersatt genom LVFS 2012:14
2007:1 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2001:5) om aktiva medicintekniska produkter för implantation;  
2006
2006:18 Läkemedelsverkets kungörelse om ikraftträdande av Svensk läkemedelsstandard 2007 (SLS 2007) m.m.;

Supplement
LVFS 2007:6
LVFS 2007:9

Upphävd och ersatt av LVFS 2007:15

2006:17 Läkemedelsverkets föreskrifter om avgifter för kontrollen av kosmetiska och hygieniska produkter

Ändrad och omtryckt
LVFS 2011:5

Upphävd genom LVFS 2013:10 

2006:16 Läkemedelsverkets föreskrifter om blodverksamhet

Ändrad
LVFS 2010:2

Ändrad
HSLF-FS 2018:35

Konsoliderad
LVFS 2006:16

2006:15 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1993:2) om förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetiska eller hygieniska produkter; Upphävd och ersatt genom LVFS 2007:4.
2006:14 Läkemedelsverkets föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd om läkemedel.  
2006:13 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:10) om förordnande och utlämnande av läkemedel m.m. (receptföreskrifter) Upphävd och ersatt genom LVFS 2009:13
2006:12 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1997:9) om registrering av vissa homeopatika  
2006:11 Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:11) om godkännande av läkemedel för försäljning m.m.

Ändrad
LVFS 2007:7 
LVFS 2010:20 
LVFS 2012:13 

Rättelseblad till
LVFS 2012:13

Ändrad
LVFS 2013:6

Ändrad
HSLF-FS 2016:25 
HSLF-FS 2016:79

Konsoliderad LVFS 2006:11 

2006:10 Läkemedelsverkets föreskrifter om veterinärers införsel av läkemedel till djur;

Ändrad HSLF-FS
2016:75

Konsoliderad
LVFS 2006:10

2006:9 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:8) för godkännande av parallellimporterade läkemedel för försäljning; Upphävd och ersatt genom LVFS 2012:19 
2006:8 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:7) om tillstånd för tillverkning och import av läkemedel;  
2006:7 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:6) om god tillverkningssed för läkemedel;  
2006:6 Föreskrifter om utbildning för läkemedelsrepresentanter

Rättelseblad till LVFS 2006:6

Upphävd genom LVFS 2009:6

2006:5 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1993:2) om förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetiska eller hygieniska produkter Upphävd och ersatt genom LVFS 2007:4.
2006:4 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2001:12) om säkerhetsövervakning av läkemedel; Upphävd och ersatt genom LVFS 2012:14
2006:3 Läkemedelsverkets föreskrifter om traditionella växtbaserade läkemedel för humant bruk;

Rättelseblad till LVFS 2006:3

Ändrad
LVFS
2007:5 
2010:21

Ändrad och omtryckt genom LVFS 2012:16

Ändrad
HSLF-FS
2016:74

Konsoliderad
LVFS 2006:3

2006:2 Läkemedelsverkets föreskrifter om upphävande av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:7) om undantag från kravet på tillstånd enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor;  
2006:1 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om klinisk prövning av läkemedel för humant bruk (LVFS 2003:6); Upphävd och ersatt genom LVFS 2011:19
2005
2005:14   Läkemedelsverkets kungörelse (LVFS 2005:14) om ikraftträdande av Svensk läkemedelsstandard 2006 (SLS 2006) m.m. Upphävd genom LVFS 2006:18
2005:13   Föreskrifter (LVFS 2005:13) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1993:2) om förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetiska eller hygieniska produkter Upphävd och ersatt genom LVFS 2007:4.
2005:12   Föreskrifter (LVFS 2005:12) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1995:7) om tillstånd för försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter)

Rättelseblad till LVFS 2005:12

Upphävd och ersatt genom LVFS 2008:1

2005:11   Läkemedelsverkets  föreskrifter (LVFS 2005:11) om märkning och bipacksedlar för läkemedel

Ändrad
LVFS 
2009:23 
2012:17

Rättelseblad till LVFS 2012:17 

Ändrad
HSLF-FS
2016:73
2018:62 Träder i kraft den 9 februari 2019

Konsoliderad
LVFS 2005:11

2005:10   Föreskrifter (LVFS 2005:10) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1999:4) om kontroll av radioaktiva läkemedel  
2005:9   Ändring (LVFS 2005:9) av Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1998:4) om läkemedelsförsörjningen till den slutna vården genom sjukhusapotek m.m. Upphävd och ersatt genom LVFS 2008:9
2005:8   Föreskrifter (LVFS 2005:8) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:9) om tillämpning av läkemedelslagen (1992:859) på vissa varor  
2005:7   Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:7) om undantag från kravet på tillstånd enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor Upphävd genom LVFS 2006:2
2005:6   Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:6) om upphävande av Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1996:6) om kontroll av vissa kemiska ämnen som kan användas vid olaglig tillverkning av narkotika  
2005:5   Föreskrifter (LVFS 2005:5) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:12) om förteckningar över narkotika Upphävd genom
LVFS 2011:10
2005:4   Föreskrifter (LVFS 2005:4) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1993:2) om förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetiska eller hygieniska produkter Upphävd och ersatt genom LVFS 2007:4
2005:3   Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2005:3) om klinisk prövning av läkemedel på underåriga Upphävd och ersatt genom LVFS 2011:19 
2005:2   Föreskrifter (LVFS 2005:2) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:10) om förordnande och utlämnande av läkemedel m.m. (receptföreskrifter) Upphävd och ersatt genom LVFS 2009:13  
2005:1   Läkemedelsverkets kungörelse (LVFS 2005:1) om ikraftträdande av Svensk läkemedelsstandard 2005 (SLS 2005) m.m. Upphävd genom LVFS 2005:14
2004
2004:19   Föreskrifter (LVFS 2004:19)om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:6) om god tillverkningssed för läkemedel  
2004:18   Föreskrifter (LVFS 2004:18) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1993:2) om förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetiska eller hygieniska produkter Upphävd och ersatt genom LVFS 2007:4.
2004:17   Föreskrifter (LVFS 2004:17) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1994:11) om läkemedelsförpackningar och märkning av läkemedel Upphävd genom LVFS 2005:11
2004:16   Läkemedelsverket föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:16) om godkännande av medicinska gaser för försäljning

Ändrad HSLF-FS
2016:72

Konsoliderad
LVFS 2004:16 

2004:15   Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:15) om förordnande och utlämnande av narkotiska läkemedel för behandling av opioidberoende

Ändrad HSLF-FS 2015:36 

Upphävd och ersatt genom HSLF-FS 2017:74

2004:14   Föreskrifter (LVFS 2004:14) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:8) för godkännande av parallellimporterade läkemedel för försäljning Upphävd och ersatt genom LVFS 2012:19
2004:13   Föreskrifter (LVFS 2004:13) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1993:2) om förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetiska eller hygieniska produkter Upphävd och ersatt genom LVFS 2007:4.
2004:12   Läkemedelsverkets föreskrifter (2004:12) om kontroll av kosmetiska och hygieniska produkter

Ändrad
LVFS 2008:3
LVFS 2010:14
LVFS 2010:26 

Konsoliderad
LVFS 2004:12

Upphävd genom LVFS 2013:10

2004:11   Föreskrifter (LVFS 2004:11) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter  
2004:10   Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:10) om avsiktlig utsättning vid klinisk prövning av läkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer  
2004:9   Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:9) om giltighet av viss författning på läkemedelsområdet Upphävd och ersatt genom HSLF-FS 2016:78.  
2004:8   Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:8) för godkännande av parallellimporterade läkemedel för försäljning Upphävd och ersatt genom LVFS 2012:19
2004:7   Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:7) om tillstånd för tillverkning och import av läkemedel

Ändrad
LVFS 
2006:8
HSLF-FS
2016:71
2018:61

Konsoliderad LVFS 2004:7

2004:6   Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:6) om god tillverkningssed för läkemedel

Ändrad
LVFS
2004:19
2006:7
2013:5
HSLF-FS
2016:70
2018:60

Konsoliderad LVFS 2004:6

2004:5   Föreskrifter (LVFS 2004:5) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1996:6) om kontroll av vissa kemiska ämnen som kan användas vid olaglig tillverkning av narkotika

Upphävd genom LVFS 2005:6

Se EG/111/2005 EG/1277/EG

2004:4   Föreskrifter (LVFS 2004:4) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:10) om förordnande och utlämnande av läkemedel m.m. (receptföreskrifter) Upphävd och ersatt genom LVFS 2009:13  
2004:3   Föreskrifter (LVFS 2004:3) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:12) om förteckningar över narkotika Upphävd genom
LVFS 2011:10
2004:2   Föreskrifter (LVFS 2004:2) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:12) om förteckningar över narkotika Upphävd genom
LVFS 2011:10
2004:1   Läkemedelsverkets kungörelse (LVFS 2004:1) om ikraftträdande av Svensk läkemedelsstandard (SLS 2004) m.m. Upphävd genom LVFS 2005:1
2003
2003:11   Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter

Ändrad
LVFS
2004:11
2007:3
2009:18
2011:13
2013:11
HSLF-FS
2016:69

Konsoliderad
LVFS 2003:11

2003:10   Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:10) om upphävande av vissa författningar rörande medicintekniska produkter  
2003:9   Föreskrifter (LVFS 2003:9) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:10) om förordnande och utlämnande av läkemedel m.m. (receptföreskrifter) Upphävd och ersatt genom LVFS 2009:13  
2003:8   Föreskrifter (LVFS 2003:8) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1995:8) om godkännande av läkemedel för försäljning m.m. Upphävd genom
LVFS 2006:11
2003:7   Föreskrifter (LVFS 2003:7) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:21) om dokumentationskrav vid ansökningar om godkännande av läkemedel för försäljning Upphävd genom
LVFS 2009:16 
2003:6   Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2003:6) om klinisk prövning av läkemedel för humant bruk Ändrad 
LVFS 2006:1

Upphävd och ersatt genom LVFS 2011:19
2003:5   Föreskrifter (LVFS 2003:5) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1993:2) om förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetiska eller hygieniska produkter Upphävd och ersatt genom LVFS 2007:4
2003:4   Föreskrifter (LVFS 2003:4)om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:10) om förordnande och utlämnande av läkemedel m.m. (receptföreskrifter); Upphävd och ersatt genom LVFS 2009:13  
2003:3   Föreskrifter (LVFS 2003:3)om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2001:6) om medicintekniska produkter Upphävd genom LVFS 2003:10
2003:2   Föreskrifter (LVFS 2003:2) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1997:9) om registrering av vissa homeopatika  
2003:1   Föreskrifter (LVFS 2003:1) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:10) om förordnande och utlämnande av läkemedel m.m. (receptföreskrifter); Upphävd och ersatt genom LVFS 2009:13  
2002
2002:8   Läkemedelsverkets kungörelse (LVFS 2002:8) om ikraftträdande av Svensk läkemedelsstandard 2003 (SLS 2003) m.m. Upphävd genom LVFS 2004:1
2002:7   Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2002:7) om förordnande av narkotikaklassade läkemedel för behandling av ADHD hos barn och ungdomar

Ändrad och omtryckt genom
LVFS 2008:11

Upphävd och ersatt genom HSLF-FS 2017:74

2002:6   Föreskrifter (LVFS 2002:6) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:10) om förordnande och utlämnande av läkemedel m.m. (receptföreskrifter); Upphävd och ersatt genom LVFS 2009:13  
2002:5   Föreskrifter (LVFS 2002:5) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel  
2002:4   Föreskrifter (LVFS 2002:4) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:12) om förteckningar över narkotika Upphävd genom
LVFS 2011:10
2002:3  Föreskrifter (LVFS 2002:3) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1996:2) om god tillverkningssed för läkemedel Upphävd genom
LVFS 2004:6
2002:2  Föreskrifter (LVFS 2002:2) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2001:6) om medicintekniska produkter Upphävd genom LVFS 2003:10 Se LVFS 2003:11
2002:1  Läkemedelsverkets kungörelse (LVFS 2002:1) om ikraftträdande av Svensk läkemedelsstandard 2002 (SLS 2000) m.m. Upphävd genom LVFS 2002:8
2001
2001:13  Föreskrifter (LVFS 2001:13) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:10) om förordnande och utlämnande av läkemedel m.m. (receptföreskrifter) Upphävd och ersatt genom LVFS 2009:13  
2001:12  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2001:12) om säkerhetsövervakning av läkemedel

Upphävd och ersatt genom LVFS 2012:14

2001:11  Föreskrifter (LVFS 2001:11) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1997:5) om erläggande av ansöknings- och årsavgift för partihandelstillstånd

Upphävd genom SFS 2010:1905

2001:10  Föreskrifter (LVFS 2001:10) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:10) om förordnande och utlämnande av läkemedel m.m. (receptföreskrifter) Upphävd och ersatt genom LVFS 2009:13
2001:9  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2001:9) om upphävande av vissa författningar rörande medicintekniska produkter  
2001:8  Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2001:8) om tillverkares skyldighet att rapportera olyckor och tillbud med medicintekniska produkter Upphävd genom LVFS 2010:5
2001:7  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2001:7) om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik

Ändrad
LVFS 2011:12
LVFS 2012:7

Konsoliderad LVFS
2001:7 

2001:6  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2001:6) om medicintekniska produkter Upphävd genom LVFS 2003:10 Se LVFS 2003:11
2001:5  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2001:5) om aktiva medicintekniska produkter för implantation

Ändrad
LVFS
2007:1
2009:19
2011:11
HSLF-FS
2016:68

Konsoliderad
LVFS 2001:5 

2001:4  Föreskrifter (LVFS 2001:4) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:12) om förteckningar över narkotika Upphävd genom
LVFS 2011:10
2001:3  Föreskrifter (LVFS 2001:3)om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:11) om kontroll av narkotika Upphävd genom
LVFS 2011:9
2001:2  Föreskrifter (LVFS 2001:2) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:9) om tillämpning av läkemedelslagen (1992:859) på vissa varor  
2001:1  Föreskrifter (LVFS 2001:1) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel  
2000
2000:10  Läkemedelsverkets kungörelse (LVFS 2000:10) om Svensk läkemedelsstandard 2001 (SLS2001) m.m. Upphävd genom LVFS 2002:1
2000:9  Föreskrifter (LVFS 2000:9) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1995:12) om erläggande av ansöknings- och årsavgifter för läkemedel Upphävd genom LVFS 2010:24
2000:8  Föreskrifter (LVFS 2000:8) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1997:5) om erläggande av ansöknings- och årsavgifter för partihandelstillstånd Upphävd genom LVFS 2001:11
2000:7  Föreskrifter (LVFS 2000:7) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:12) om förteckningar över narkotika Upphävd genom
LVFS 2011:10
2000:6  Läkemedelsverkets kungörelse (LVFS 2000:6) om ikraftträdande av s.k. rapid implementations av reviderade versioner av vissa monografier i den europeiska farmakopén (Ph Eur) Upphävd genom LVFS 2000:10
2000:5  Föreskrifter (LVFS 2000:5) om ändringar i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1993:2) om förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetiska och hygieniska produkter Upphävd och ersatt genom LVFS 2007:4
2000:4  Föreskrifter (LVFS 2000:4) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1993:2) om förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetiska och hygieniska produkter Upphävd och ersatt genom LVFS 2007:4.
2000:3  Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2000:3) om kontroll av tillverkningssatser avseende vacciner och blodprodukter för humant bruk innan frisläppande på den svenska marknaden Upphävd och ersatt av HSLF-FS 2015:14.
2000:2  Föreskrifter (LVFS 2000:2) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1995:7) om tillstånd för försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter) m.m Upphävd och ersatt genom LVFS 2008:1
2000:1  Föreskrifter (LVFS 2000:1) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:21) om dokumentationskrav vid ansökningar om godkännande av läkemedel för försäljning Upphävd genom LVFS 2003:7
1999
1999:15   Föreskrifter (LVFS 1999:15) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1997:5) om erläggande av ansöknings- och årsavgifter för partihandelstillstånd Upphävd genom LVFS 2000:8
1999:14   Föreskrifter (LVFS 1999:14) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1995:12) om erläggande av ansöknings- och årsavgifter för läkemedel Upphävd genom LVFS 2000:9
1999:13  Föreskrifter (LVFS 1999:13) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1995:8) om godkännande av läkemedel för försäljning Upphävd genom
LVFS 2006:11
1999:12   Föreskrifter (LVFS 1999:12) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:21) om dokumentationskrav vid ansökningar om godkännande av läkemedel för försäljning Upphävd genom LVFS 2000:1
1999:11  Läkemedelsverkets föreskrifter (1999:11) om avgifter för kontrollen av kosmetiska och hygieniska produkter Upphävd genom LVFS 2006:17
1999:10   Läkemedelsverkets kungörelse (LVFS 1999:10) om Läkemedelsstandard för Finland och Sverige 2000 (LS 2000) m.m. Upphävd genom LVFS 2000:10
1999:9  Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1999:9) om avgifter för kontroll av vinetanol

Ändrad och delvis upphävd genom
LVFS 2010:28

Konsoliderad
LVFS 1999:9

1999:8  Föreskrifter (LVFS 1999:8) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1996:10) om verksamheten vid GLP-laboratorier  
1999:7  Föreskrifter (LVFS 1999:7) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa läkemedel  
1999:6   Föreskrifter (LVFS 1999:6) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:12) om företeckningar över narkotika) Upphävd genom
LVFS 2011:10
1999:5  Läkemedelsverkets kungörelse (LVFS 1999:5) om ikraftträdande av s.k. rapid implementation av reviderade versioner av vissa monografier i den europeisk farmakopén (Ph Eur) Upphävd genom LVFS 1999:10
1999:4  Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1999:4) om kontroll av radioaktiva läkemedel

Ändrad
LVFS 2005:10

Upphävd och ersatt genom LVFS 2014:4

1999:3  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1999:3) om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1996:17) om klinisk läkemedelsprövning  
1999:2  Föreskrifter (LVFS 1999:2) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1995:8) om godkännande av läkemedel för försäljning m.m. Upphävd genom
LVFS 2006:11
1999:1  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1999:1) om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1996:4) om säkerhetsövervakning av läkemedel Upphävd genom LVFS 2001:12
1998
1998:12  Föreskrifter (LVFS 1998:12) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:12) om förteckningar över narkotika Upphävd genom
LVFS 2011:10
1998:11  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1998:11) om avgifter för kontrollen av kosmetiska och hygieniska produkter Upphävd genom LVFS 1999:11
1998:10  Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1998:10) om avgifter för kontrollen av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat samt vinetanol Upphävd genom LVFS 1999:9
1998:9  Föreskrifter (LVFS 1998:9) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1993:2) om förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetiska eller hygieniska produkter Upphävd och ersatt genom LVFS 2007:4
1998:8   Läkemedelsverkets kungörelse (LVFS 1998:8) om Läkemedelsstandard för Finland och Sverige 1999 (LS 99) m.m. Upphävd genom LVFS 1999:10
1998:7  Föreskrifter (LVFS 1998:7) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1996:17) om klinisk läkemedelsprövning  
1998:6   Föreskrifter (LVFS 1998:6) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (1997:10) om förordnande och utlämnande av läkemedel m.m. (receptföreskrifter) Upphävd och ersatt genom LVFS 2009:13
1998:5   Föreskrifter (LVFS 1998:5) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrift (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa läkemedel Upphävd genom LVFS 1999:7  
1998:4   Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1998:4) om läkemedelsförsörjningen till den slutna vården genom sjukhusapotek m.m.

Ändrad
LVFS 2005:9

Upphävd och ersatt genom LVFS 2008:9

1998:3  Föreskrifter (LVFS 1998:3) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:12) om förteckning över narkotika  
1998:2  Föreskrifter (LVFS 1998:2) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:9) om tillämpning av läkemedelslagen (1992:859) på vissa varor  
1998:1  Föreskrifter (LVFS 1998:1) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1993:2) om förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetiska och hygieniska produkter Upphävd och ersatt genom LVFS 2007:4.
1997
1997:20   Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:20) om avgifter för kontrollen av kosmetiska och hygieniska produkter Upphävd genom LVFS 1998:11
1997:19   Läkemedelsverkets kungörelse (LVFS 1997:19) om Läkemedelsstandard för Finland och Sverige 1998 (LS 98) m.m. Upphävd genom LVFS 1998:8
1997:18  Föreskrifter (LVFS 1997:18) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (1993:2) om förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetiska eller hygieniska produkter Upphävd och ersatt genom LVFS 2007:4.
1997:17   Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1997:17) om avgifter för kontrollen av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat samt vinetanol Upphävd och ersatt genom LVFS 1998:10
1997:16   Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:16) om avgifter för kontrollen av kosmetiska och hygieniska produkter Upphävd och ersatt genom LVFS 1997:20
1997:15   Föreskrifter (LVFS 1997:15) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:12) om förteckningar över narkotika

Ändrad och omtryckt genom LVFS 2000:7

Upphävd genom
LVFS 2011:10

1997:14   Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:14) om upphävande av viss författning inom läkemedelsområdet  
1997:13  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel

Ändrad LVFS
1998:5
1999:7
2001:1
2002:5
2009:7
2009:25
2010:27 

Ändrad och omtryckt
LVFS 2012:1

Ändrad LVFS
2013:7 
2013:21
2014:15 
Rättelseblad till LVFS 2014:15

Ändrad LVFS
2015:8

Ändrad HSLF-FS
2016:4 
2016:84
2017:38
2017:62
2018:1
2018:45
2019:8

Konsoliderad LVFS 1997:13

1997:12  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:12) om förteckningar över narkotika

Ändrad
LVFS 1997:15
LVFS 1998:12
LVFS 1999:6

Ändrad och omtryckt
LVFS 2000:7

Ändrad
LVFS 2001:4,
LVFS 2002:4,
LVFS 2004:2,
LVFS 2004:3,
LVFS 2005:5
LVFS 2007:10
LVFS 2007:14
LVFS 2008:8
LVFS 2008:10
LVFS 2009:4
LVFS 2009:17
LVFS 2009:22
LVFS 2010:1
LVFS 2010:19
LVFS 2010:23
LVFS 2011:2
LVFS 2011:8
Konsoliderad LVFS
1997:12

Upphävd genom
LVFS 2011:10

1997:11  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:11) om kontroll av narkotika

Ändrad
LVFS 2001:3

Upphävd genom
LVFS 2011:9

1997:10   Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:10) om förordnande och utlämnande av läkemedel m.m. (receptföreskrifter)

Ändrad
LVFS 1998:6
LVFS  2001:10
LVFS 2001:13
LVFS 2002:6
LVFS 2003:1
LVFS 2003:4
LVFS 2003:9
LVFS 2004:4
LVFS 2005:2
LVFS 2006:13
LVFS 2007:12

Konsoliderad
LVFS 1997:10

Upphävd och ersatt av LVFS 2009:13

1997:9  Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1997:9) om registrering av vissa homeopatika

Ändrad och omtryckt LVFS 2003:2

Ändrad
LVFS 2006:12

Konsoliderad
LVFS 1997:9

Upphävd och ersatt av HSLF-FS 2017:75

1997:8   Föreskrifter (LVFS 1997:8) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:9) om tillämpning av läkemedelslagen (1992:859) på vissa varor  
1997:7   Läkemedelsverkets allmänna råd (LVFS 1997:7) om god tillverkningssed för blod- och plasmaferescentralers framställning av blodkomponenter som används som råvara för läkemedelstillverkning Upphävd och ersatt genom LVFS 2006:16
1997:6   Föreskrifter (LVFS 1997:6) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1995:20) om kontroll av vinetanol avsedd för motorbränsle  
1997:5  Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1997:5) om erläggande av ansöknings- och årsavgifter för partihandelstillstånd.

Ändrad och omtryckt
LVFS 2000:8
LVFS 2001:11

Upphävd genom SFS 2010:1905

1997:4   Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:4) om analysmetoder för kontroll av sammansättningen av kosmetiska och hygieniska produkter  
1997:3   Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:3) om tillstånd för partihandel med läkemedel Upphävd och ersatt genom LVFS 2009:11
1997:2   Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1997:2) om avgifter för kontrollen av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat samt vinetanol Upphävd och ersatt genom LVFS 1997:17
1997:1   Föreskrifter (LVFS 1997:1) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:23) om registrering av vissa homeopatika Upphävd och ersatt genom LVFS 1997:9
1996
1996:19 Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1996:19) om avgifter för kontrollen av kosmetiska och hygieniska produkter Upphävd och ersatt genom LVFS 1997:16
1996:18   Föreskrifter (LVFS 1996:18) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:22) om kontroll av kosmetiska och hygieniska produkter Upphävd genom LVFS 2004:12
1996:17   Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1996:17) om klinisk läkemedelsprövning

Ändrad
LVFS 1998:7
LVFS 1999:3
LVFS 2004:9

Upphävd och ersatt genom HSLF-FS 2016:78.

1996:16  Läkemedelsverkets kungörelse (LVFS 1996:16) om läkemedelsstandard för Finland och Sverige (LS 97) Upphävd genom LVFS 1997:19
1996:15 Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1996:15) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1995:12) om erläggande av ansöknings- och årsavgifter för läkemedel Upphävd genom LVFS 1999:14
1996:14  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1996:14) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1993:2) om förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetiska eller hygieniska produkter Upphävd och ersatt genom LVFS 2007:4.
1996:13  Föreskrifter (LVFS 1996:13) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:6) om förskrivningsrätt för barnmorskor Upphävd genom LVFS 1997:10
1996:12  Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1996:12) om avgifter för kontrollen av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat samt vinetanol Upphävd och ersatt genom LVFS 1997:2
1996:11  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1996:11) om upphävande av viss författning inom läkemedelsområdet  
1996:10  Läkemedelsverkets föreskrift (LVFS 1996:10) om verksamheten vid GLP-laboratorier

Ändrad och omtryckt LVFS 1999:8

Ändrad LVFS 2010:25

Konsoliderad LVFS 1996:10

Upphävd genom LVFS 2014:13

1996:9  Föreskrifter (1996:9) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1993:2) om förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetiska eller hygieniska produkter Upphävd och ersatt genom LVFS 2007:4.
1996:8  Läkemedelsverkets kungörelse (LVFS 1996:8) om ikraftträdande av vissa monografier i den europeiska farmakopén (Ph Eur) Upphävd genom LVFS 1996:16
1996:7  Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:22) om kontroll av kosmetiska och hygieniska produkter Upphävd och ersatt genom LVFS 2004:12
1996:6  Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1996:6) om kontroll av vissa kemiska ämnen som kan användas vid olaglig tillverkning av narkotika Upphävd genom LVFS 2005:6
1996:5  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1996:5) om rätt att för personligt bruk föra in läkemedel i Sverige

Ändrad HSLF-FS
2016:67

Konsoliderad
LVFS 1996:5 

1996:4  Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1996:4) om säkerhetsövervakning av läkemedel Upphävd och ersatt genom LVFS 2001:12
1996:3  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1996:3) om ändring i kungörelsen LVFS 1990:67 (SOSFS 1979:102) om förskrivning och utlämnande av prisnedsatta livsmedel för barn som ej fyllt 16 år Upphävd och ersatt genom LVFS 1997:13
1996:2  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1996:2) om god tillverkningssed för läkemedel Upphävd genom LVFS 2004:6
1996:1  Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1996:1) om avgifter för kontrollen av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat samt vinetanol Upphävd och ersatt genom LVFS 1996:12
1995
1995:25  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:25) om utlämnande av läkemedelsprover

Ändrad
LVFS
2009:6
HSLF-FS
2016:66

Konsoliderad
LVFS 1995:25

1995:24  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:24) om ändring i Läkemedelsverkets receptföreskrifter LVFS 1990:27 (SOSFS 1984:16) Upphävd och ersatt genom LVFS 1997:10
1995:23  Läkemedelsverkets föreskrift (LVFS 1995:23) om registrering av vissa homeopatika

Ändrad 
LVFS 1997:1

Upphävd och ersatt av LVFS 1997:9

1995:22  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:22) om kontroll av kosmetiska och hygieniska produkter Upphävd och ersatt genom LVFS 2004:12
1995:21  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:21) om dokumentationskrav vid ansökningar om godkännande av läkemedel för försäljning Ändrad och omtryckt LVFS 2010:8
1995:20  Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1995:20) om kontroll av vinetanol avsedd för motorbränsle Ändrad
LVFS 1997:6
1995:19  Läkemedelsverkets allmänna råd (LVFS 1995:19) om godkännande av vissa utvärtes läkemedel för försäljning Upphävd genom HSLF-FS 2016:79 
1995:18  Läkemedelsverkets allmänna råd (LVFS 1995:18) om godkännande av naturläkemedel för försäljning Upphävd genom LVFS 2014:5
1995:17  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:17) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 1994:14) om rätten för legitimerade tandhygienister att förskriva läkemedel Upphävd och ersatt genom LVFS 1997:10
1995:16  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:16) om rätten för tandläkare att förskriva läkemedel m.m. Upphävd och ersatt genom LVFS 1997:10
1995:15  Läkemedelsverkets kungörelse (LVFS 1995:15) om Läkemedelsstandard för Finland och Sverige 1996 (LS 96) Upphävd genom LVFS 1996:16
1995:14  Läkemedelsverkets allmänna råd (LVFS 1995:14) för utformning av produktresumé för naturläkemedel och vissa utvärtes läkemedel Upphävd genom LVFS 2014:5
1995:13  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:13) om kontroll av injektionssprutor och kanyler Upphävd och ersatt genom LVFS 2012:22
1995:12  Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1995:12) om erläggande av ansöknings- och årsavgift för läkemedel

Ändrad och omtryckt
LVFS 2000:9

Upphävd genom LVFS 2010:24

1995:11  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:11) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1994:11) om läkemedelsförpackningar och märkning av läkemedel Upphävd genom LVFS 2005:11 och LVFS 2006:14
1995:10  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:10) om avgifter för kontrollen av kosmetiska och hygieniska produkter Upphävd och ersatt genom LVFS 1996:19
1995:9  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:9) om tillämpning av läkemedelslagen (1992:859) på vissa varor

Ändrad
LVFS 1997:8

 
Ändrad och omtryckt genom LVFS 2001:2

Ändrad
LVFS 2005:8

Upphävd och ersatt genom LVFS 2011:15

1995:8  Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1995:8) om godkännande av läkemedel för försäljning m.m.

Ändrad
LVFS 1999:2,
LVFS 1999:13,
LVFS 2003:8

Upphävd genom
LVFS 2006:11

1995:7  Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1995:7) om tillstånd för försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter)

Ändrad 
LVFS 2000:2

Ändrad och omtryckt genom LVFS 2005:12

Rättelseblad till LVFS 2005:12

Upphävd och ersatt genom LVFS 2008:1

1995:6  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:6) om förskrivningsrätt för barnmorskor

Ändrad
LVFS 1996:13

Upphävd och ersatt genom LVFS 1997:10

1995:5  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:5) om upphävande av viss författning  
1995:4  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:4) om tillstånd för partihandel med läkemedel Upphävd och ersatt genom LVFS 1997:3  
1995:3  Läkemedelsverkets föreskrifter (1995:3) om tillstånd för tillverkning av läkemedel Upphävd genom LVFS 2004:7
1995:2  Läkemedelsverkets verkställighets- och denatureringsföreskrifter (LVFS 1995:2) för teknisk sprit Upphävd genom LVFS 2010:29
1995:1  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:1) om ändring i verkets föreskrifter (LVFS 1993:2) om förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetiska och hygieniska produkter

Se LVFS 1993:2

Upphävd och ersatt genom LVFS 2007:4.

1991-1994
1994:22  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1994:22) för godkännande av parallellimporterade läkemedel för försäljning Upphävd och ersatt genom LVFS 2004:8
1994:21  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1994:21) om ändring i kungörelsen LVFS 1990:67 (SOSFS 1979:102) om förskrivning och utlämnande av prisnedsatta livsmedel för barn som ej fyllt 16 år Upphävd och ersatt genom LVFS 1996:3
1994:20  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1994:20) om övergångsbestämmelser för vissa homeopatiska medel Upphävd och ersatt genom LVFS 1995:23
1994:19  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1994:19) om avgifter för kontrollen av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat Upphävd och ersatt genom LVFS 1996:1
1994:18  Läkemedelsverkets kungörelse (LVFS 1994:18) om ikraftträdande av viss monografi i den europeiska farmakopén (Ph Eur) Upphävd genom LVFS 1995:15
1994:17  Läkemedelsverkets kungörelse (LVFS 1994:17) om Läkemedelsstandard för Finland och Sverige 1995 (LS 95) Upphävd genom LVFS 1995:15
1994:16  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1994:16) om kontroll av preventivmedel Upphävd genom LVFS 2001:9
1994:15  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS1994:15) om ändring i verkets föreskrifter (LVFS 1993:2) om förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetiska och hygieniska produkter Upphävd och ersatt genom LVFS 2007:4.
1994:14  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1994:14) om rätten för legitimerade tandhygienister att förskriva vissa läkemedel Upphävd och ersatt genom LVFS 1997:10
1994:13  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1994:13) om avgifter för kontrollen av kosmetiska och hygieniska produkter Upphävd och ersatt genom LVFS 1995:10
1994:12  Läkemedelsverkets allmänna råd (LVFS 1994:12) för utformning av produktresumé för veterinärmedicinska läkemedel  Upphävd  genom LVFS 2006:14 
1994:11  Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1994:11) om läkemedelsförpackningar och märkning av läkemedel

Ändrad och omtryckt genom LVFS 1995:11

Upphävd genom LVFS 2005:11 och LVFS 2006:14 

1994:10  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1994:10) om tillämpning av läkemedelslagen på vissa homeopatika Upphävd och ersatt genom LVFS 1995:23
1994:9  Läkemedelsverkets allmänna råd (LVFS 1994:9) för utformning av produktresumé för humanläkemedel Upphävd genom LVFS 2006:14 
1994:8  Föreskrifter (LVFS 1994:8) om ändring i Läkemedelsverkets receptföreskrifter LVFS 1990:27 (SOSFS 1984:16) Upphävd och ersatt genom LVFS 1997:10
1994:7  Sjöfartsverkets föreskrifter (LVFS 1994:7) om upphävande av Läkemedelsverkets kungörelse (LVFS 1990:16) om skeppsapotek m.m.  
1994:6  Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1994:6) om mikrobiologisk renhet hos fabrikssteriliserade engångsartiklar Upphävd genom LVFS 2001:9
1994:5   Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1994:5) om märkning av fabrikssteriliserade engångsartiklar Upphävd genom LVFS 2001:9
1994:4  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1994:4) om godkännande av fabrikssteriliserade engångsartiklar Upphävd genom LVFS 2001:9
1994:3  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1994:3) om förskrivningsrätt för distriktssköterskor Upphävd genom LVFS 1997:10
1994:2  Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1994:2) om kontroll av kemiska ämnen som kan användas vid olaglig tillverkning av narkotika Upphävd och ersatt genom LVFS 1996:6
1994:1  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS1994:1) om ändring i verkets föreskrifter (LVFS 1993:2) om förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetiska eller hygieniska produkter Upphävd och ersatt genom LVFS 2007:4
1993:15  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1993:15) om märkning m.m. av kosmetiska och hygieniska produkter Upphävd och ersatt genom LVFS 1995:22
1993:14  Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1993:14) om godkännande av läkemedel för försäljning Upphävd och ersatt genom LVFS 1995:8
1993:13  Föreskrifter (LVFS 1993:13) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1993:8) Upphävd och ersatt genom LVFS 1997:10
1993:12  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1993:12) om avgifter för kontrollen av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat Upphävd och ersatt genom LVFS 1994:19
1993:11  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1993:11) om upphävande av vissa författningar rörande fabrikssteriliserade engångsartiklar  
1993:10  Läkemedelsverkets kungörelse (LVFS 1993:10) om Läkemedelsstandard för Finland och Sverige 1994 (LS 94) Upphävd genom LVFS 1994:17
1993:9  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1993:9) om ändring i kungörelsen LVFS 1990:67 (SOSFS 1979:102) om förskrivning och utlämnande av prisnedsatta livsmedel för barn som ej fyllt 16 år Upphävd och ersatt genom LVFS 1994:21
1993:8  Föreskrifter (LVFS 1993:8) om ändring i Läkemedelsverkets receptföreskrifter (LVFS 1990:27) Upphävd och ersatt genom LVFS 1997:10
1993:7  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1993:7) om upphävande av vissa författningar på läkemedelsområdet  
1993:6  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1993:6) om övergångsbestämmelser för vissa läkemedel Upphävd genom LVFS 2010:22
1993:5  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1993:5) om tillstånd för försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter) Upphävd och ersatt genom LVFS 1995:7
1993:4  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1993:4) om utlämnande av läkemedelsprover Upphävd och ersatt genom LVFS 1995:25
1993:3  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1993:3) om avgifter för kontrollen av kosmetiska och hygieniska produkter Upphävd och ersatt genom LVFS 1994:13
1993:2  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1993:2) om förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetiska eller hygieniska produkter

Ändrad 
LVFS 1994:1
LVFS 1994:15
LVFS 1995:1 
LVFS 1996:9

Ändrad och omtryckt genom
LVFS 1996:14

Ändrad
LVFS 1996:18
LVFS 1997:18
LVFS  1998:1
LVFS 1998:9
LVFS 2000:4
LVFS 2000:5

Ändrad och omtryckt genom LVFS 2003:5.

Ändrad
LVFS 2004:13
LVFS 2004:18
LVFS 2005:4
LVFS 2005:13
LVFS 2006:5
LVFS 2006:15

Upphävd och ersatt genom
LVFS 2007:4

1993:1  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1993:1) om ändring i kungörelsen LVFS 1990:67 (SOSFS 1979:102) om förskrivning och utlämnande av prisnedsatta livsmedel för barn som ej fyllt 16 år Upphävd och ersatt genom LVFS 1993:9
1992:12  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1992:12) om ändring i verkets föreskrifter LVFS 1992:7 Upphävd genom LVFS 1993:1
1992:11  Läkemedelsverkets kungörelse (LVFS 1992:11) om upphävande av viss författning  
1992:10  Läkemedelsverkets kungörelse (LVFS 1992:10) om Läkemedelsstandard för Finland och Sverige 1993 (LS 93) Upphävd genom LVFS 1993:10
1992:9  Föreskrifter (LVFS 1992:9) om ändring i Läkemedelsverkets receptföreskrifter LVFS 1990:27 (SOSFS 1984:16) Upphävd och ersatt genom LVFS 1997:11
1992:8  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1992:8) om förfarandet med narkotika som tagits i beslag Upphävd och ersatt genom LVFS 1997:11
1992:7  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1992:7) om ändring i kungörelsen LVFS 1990:67 (SOSFS 1979:102) om förskrivning och utlämnande av prisnedsatta livsmedel för barn som ej fyllt 16 år

Ändrad 
LVFS 1992:12

Upphävd genom LVFS 1993:1

1992:6  Sjöfartsverkets föreskrifter (LVFS 1992:6) om upphävande av Läkemedelsverkets kungörelse (LVFS 1990:9) om specialutrustning på fartyg som transporterar farligt gods (kemiska bekämpningsmedel, m.m.  
1992:5  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1992:5) om avgifter för kontrollen av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat Upphävd och ersatt genom LVFS 1993:12
1992:4  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1992:4) om förordnande av viss farmacevtisk specialitet Upphävd och ersatt genom HSLF-FS 2017:74
1992:3  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1992:3) om förordnande av vissa farmacevtiska specialiteter Upphävd genom LVFS 1992:11
1992:2  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1992:2) om avgifter för kontrollen av kosmetiska och hygieniska produkter Upphävd och ersatt genom LVFS 1993:3
1992:1  Föreskrifter (LVFS 1992:1) om ändring i Läkemedelsverkets receptföreskrifter (LVFS 1990:27) Upphävd genom LVFS 1997:10
1991:16  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1991:16) om ändring i kungörelsen LVFS 1990:67 (SOSFS 1979:102) om förskrivning och utlämnande av prisnedsatta livsmedel för barn som ej fyllt 16 år Upphävd genom LVFS 1997:13
1991:15  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1991:15) om tillämpning av läkemedelsförordningen på hemodialyskoncentrat m.m. Upphävd genom LVFS 1995:9
1991:14  Läkemedelsverkets kungörelse (LVFS 1991:14) om Läkemedelsstandard för Finland och Sverige 1991 (LS 92) Upphävd genom LVFS 1992:10
1991:13  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1991:13) om avgifter för kontrollen av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat Upphävd och ersatt genom LVFS 1992:5
1991:12  Läkemedelsverkets kungörelse (LVFS 1991:12) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1991:9) om tillämpning av läkemedelsförordningen (1962:701) på vissa varor Upphävd och ersatt genom LVFS 1995:9
1991:11  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1991:11) om avgifter för kontrollen av kosmetiska hygieniska produkter Upphävd och ersatt genom LVFS 1992:2
1991:10  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1991:10) om ändring i kungörelsen LVFS 1990:67 (SOSFS 1979:102) om förskrivning och utlämnande av prisnedsatta livsmedel för barn som ej fyllt 16 år. Upphävd genom LVFS 1997:13
1991:9  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1991:9) om tillämpning av läkemedelsförordningen (1962:701) på vissa varor

Ändrad 
LVFS 1991:12

Upphävd och ersatt genom LVFS 1995:9

1991:8  Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1991:8) om erläggande av avgifter för farmacevtiska och radiofarmacevtiska specialiteter Upphävd och ersatt genom LVFS 1995:12
1991:7  Läkemedelsverkets kungörelse (LVFS 1991:7) om Good clinical trial practice Upphävd och ersatt genom LVFS 1996:17
1991:6  Läkemedelsverkets kungörelse (LVFS 1991:6) om upphävande av vissa författningar  
1991:5  Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1991:5) om upphävande av kungörelsen (SOSFS 1978:34) med föreskrifter om sjukvårdsutbildning för ambulanspersonal, m.m. Upphävd och ersatt genom LVFS 1992:8
1991:4  Läkemedelsverkets kungörelse (LVFS 1991:4) om verkets allmänna råd, Registrering av farmaceutiska specialiteter, m.m. Upphävd genom LVFS 1993:14
1991:3  Läkemedelsverkets kungörelse (LVFS 1991:3) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1990:35) om rätten för tandläkare att förordna vissa receptbelagda läkemedel m.m. Upphävd genom LVFS 1995:16
1991:2  Läkemedelsverkets kungörelse (LVFS 1991:2) om ändring i Läkemedelsverkets receptföreskrifter LVFS 1990:27 (SOSFS 1984:16) Upphävd genom LVFS 1997:10
1991:1 Läkemedelsverkets kungörelse (LVFS 1991:1) om ändring i Läkemedelsverkets receptföreskrifter LVFS 1990:27 (SOSFS 1984:16) Upphävd genom LVFS 1997:10

 


 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies