Svensk lagstiftning - Läkemedelsverket / Swedish Medical Products Agency

Svensk lagstiftning

Nedan anges några centrala lagar och förordningar inom Läkemedelsverkets tillsynsområden. För en mer utförlig sammanställning, se rubriken "Gällande lagar och förordningar".

Läkemedel

Grunden för den svenska läkemedelslagstiftningen finns i läkemedelslagen (2015:315). I läkemedelslagen finns regler om hur tillsyn och kontroll skall bedrivas och straffbestämmelser. Regeringen har i läkemedelsförordningen (2015:458) utvecklat principerna från läkemedelslagen och ger Läkemedelsverkets rätt att meddela föreskrifter för att detaljreglera området. Läkemedelsverkets föreskrifter publiceras från och med den 1 juli 2015 i Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m., HSLF-FS. Föreskrifter beslutade före den 1 juli 2015 är publicerade i Läkemedelsverkets författningssamling (LVFS).

Ikon: extern länk Läkemedelslagen (2015:315)
Ikon: extern länk Läkemedelsförordningen (2015:458)
Ikon: extern länk Lag om handel med läkemedel (2009:366)

Medicintekniska produkter

I lagen (1993:584) om medicintekniska produkter regleras hanteringen av sådana produkter. Rätten för Läkemedelsverket att meddela ytterligare föreskrifter inom det medicintekniska området återfinns i förordningen (1993:876) om medicintekniska produkter.

Ikon: extern länk Lagen (1993:584) om medicintekniska produkter

Ikon: extern länk Förordningen (1993:876) om medicintekniska produkter.

Kosmetiska produkter

Ikon: extern länk Miljöbalken (1998:808)

Ikon: extern länk Förordning (2013:413) om kosmetiska produkter

Ikon: extern länk Miljötillsynsförordning (2011:13)

Narkotika och narkotikaprekursorer

Ikon: extern länk Narkotikastrafflagen (1968:64)

Ikon: extern länk Lag (1992:860) om kontroll av narkotika

Ikon: extern länk Förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika

Sprutor och kanyler

Ikon: extern länk Lag (2012:595) om införsel av och handel med sprutor och kanyler

Ikon: extern länk Förordning (2012:596) om införsel av och handel med sprutor och kanyler

Tatueringsfärger och permanent makeup

Ikon: extern länk Förordning (2012:503) om tatueringsfärger

Läkemedelsverkets föreskrifter

Samtliga Läkemedelsverkets gällande föreskrifter för inom angivna rättsområden publiceras på verkets hemsida. Se Läkemedelsverkets föreskrifter - LVFS/HSLF-FS. Från och med den 1 juli 2015 ingår Läkemedelsverkets föreskrifter i den Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. (HSLF-FS).

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies