Svensk lagstiftning

Nedan anges några centrala lagar och förordningar inom Läkemedelsverkets tillsynsområden. För en mer utförlig sammanställning, se rubriken "Gällande lagar och förordningar".

Läkemedel

Grunden för den svenska läkemedelslagstiftningen finns i läkemedelslagen (2015:315). I läkemedelslagen finns regler om hur tillsyn och kontroll ska bedrivas och straffbestämmelser. Regeringen har i läkemedelsförordningen (2015:458) utvecklat principerna från läkemedelslagen och ger Läkemedelsverkets rätt att meddela föreskrifter för att detaljreglera området. Läkemedelsverkets föreskrifter publiceras från och med den 1 juli 2015 i Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m., HSLF-FS. Föreskrifter beslutade före den 1 juli 2015 är publicerade i Läkemedelsverkets författningssamling (LVFS).

Ikon: extern länk Läkemedelslagen (2015:315)
Ikon: extern länk Läkemedelsförordningen (2015:458)
Ikon: extern länk Lag om handel med läkemedel (2009:366)
   Förordningen (2009:659) om handel med läkemedel

 

Medicintekniska produkter

I lagen (1993:584) om medicintekniska produkter regleras hanteringen av sådana produkter. Rätten för Läkemedelsverket att meddela ytterligare föreskrifter inom det medicintekniska området återfinns i förordningen (1993:876) om medicintekniska produkter.

Ikon: extern länk Lagen (1993:584) om medicintekniska produkter

Ikon: extern länk Förordningen (1993:876) om medicintekniska produkter.

Kosmetiska produkter

Ikon: extern länk Miljöbalken (1998:808)

Ikon: extern länk Förordning (2013:413) om kosmetiska produkter

Ikon: extern länk Miljötillsynsförordning (2011:13)

Narkotika och narkotikaprekursorer

Ikon: extern länk Narkotikastrafflagen (1968:64)

Ikon: extern länk Lag (1992:860) om kontroll av narkotika

Ikon: extern länk Förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika

Sprutor och kanyler

Ikon: extern länk Lag (2012:595) om införsel av och handel med sprutor och kanyler

Ikon: extern länk Förordning (2012:596) om införsel av och handel med sprutor och kanyler

Tatueringsfärger och permanent makeup

Ikon: extern länk Förordning (2012:503) om tatueringsfärger

Läkemedelsverkets föreskrifter

Samtliga Läkemedelsverkets gällande föreskrifter för inom angivna rättsområden publiceras på verkets hemsida. Se Läkemedelsverkets föreskrifter - LVFS/HSLF-FS. Från och med den 1 juli 2015 ingår Läkemedelsverkets föreskrifter i den Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. (HSLF-FS).

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies