Läkemedelsverkets vägledningar

En vägledningen är inte rättsligt bindande. Avsikten med en vägledning är att beskriva och tolka innehållet i en författning. En vägledning ska läsas som ett komplement till författningen och inte som ett fristående dokument.

Hjälp vid tolkning av föreskrifter kan även förekomma i form av allmänna råd i Läkemedelsverkets författningssamling, LVFS, eller från och med den 1 juli 2015 i den Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. (HSLF-FS). 

 Vägledning till EU-förordningar

Vägledning

 

NamnVägledning till

Vägledning 

Vägledning om tillämpning av EU-förordning 2016/161 om säkerhetsdetaljer på läkemedelsförpackningar;

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161  

 Vägledning till föreskrifter

Vägledning

 

NamnVägledning till

Vägledning

Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2018:59) om apoteksombud

HSLF-FS 2018:59

Vägledning 

Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2018:25) om licens

HSLF-FS 2018:25

Vägledning

 

 

 

 

Vägledning

 

Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:75) om registrering för försäljning av homeopatiska läkemedel;

 

Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:75) om registrering för försäljning av homeopatiska läkemedel, 3 kap. Märkning;

HSLF-FS 2017:75

Vägledning

Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:74) om begränsningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel; 

HSLF-FS 2017:74

Vägledning

 

 


Vägledning

Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit;

Vägledning till 8 kap. 11 § Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit -farmaceuts möjlighet att motsätta sig utbyte av läkemedel

HSLF-FS 2016:34
(konsoliderad version)

Vägledning

 

Kommissionens riktlinjer för god distributionssed

Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2014:8) om partihandel med läkemedel;

LVFS 2014:8
(konsoliderad version)

Vägledning


Vägledning eng

Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2014:7) om tillämpning av lagen om medicintekniska produkter på nationella medicinska informationssystem;

LVFS 2014:7

Vägledning

Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2014:4) om beredning av radioaktiva läkemedel;

LVFS 2014:4
(konsoliderad version)
Vägledning

Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:19) om parallellimporterade läkemedel

LVFS 2012:19
(konsoliderad version)
Vägledning

Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:8) om sjukhusens läkemedelsförsörjning

LVFS 2012:8
(konsoliderad version)
Vägledning

Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:19) om kliniska läkemedelsprövningar på människor

LVFS 2011:19
(konsoliderad version)

Vägledning 

 

 

 

Förenklad vägledning

 

 


Vägledning

Vägledning till Läkemedels-
verkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel; för verksamhetsutövare

Att sälja receptfria läkemedel i butik - Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel; för verksamhets-
utövare

Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel; för kommuner

LVFS 2009:20
(konsoliderad version)

Vägledning

Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:10) om distanshandel vid öppenvårdsapotek

LVFS 2009:10
(konsoliderad version)

Vägledning
Vägledning avseende ändringar införda genom HSLF-FS 2018:36

Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek

Ändring av LVFS 2009:9 genom HSLF-FS 2018:36

LVFS 2009:9
(konsoliderad version)

 

Vägledning

Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek

LVFS 2009:8
(konsoliderad version)

Vägledning

Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:12) om hantering av mänskliga vävnader och celler avsedda för läkemedelstillverkning

Ändrad och omtryckt
HSLF-FS
2017:32
Vägledning

Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:16) om blodverksamhet

LVFS 2006:16(konsoliderad version)

Vägledning

Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:11) om godkännande av läkemedel för försäljning m.m. - särskilda aspekter på naturläkemedel

LVFS 2006:11
(konsoliderad version)

Vägledning 

 

 

Vägledning 

Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:11) om märkning och bipacksedlar för läkemedel

 Vägledning vid förslag till namn på läkemedel

 

 

LVFS 2005:11 
(konsoliderad version)

Vägledning
 

 


 

Vägledning om tillverkares skyldighet att rapportera olyckor och tillbud med medicintekniska produkter

vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2003:11 om medicintekniska produkter, LVFS 2001:5 om aktiva medicintekniska produkter för implantation och LVFS 2001:7 om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik.

LVFS 2003:11 
(konsoliderad version)

LVFS 2001:7(konsoliderad version)

LVFS 2001:5 
(konsoliderad version)

 


 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies