Yttranden enligt lagen om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser (förstörandelagen)

Lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser (förstörandelagen) syftar till att förebygga att människor missbrukar vissa hälsofarliga substanser. Enligt § 13 ska Läkemedelsverket, efter begäran av åklagare, yttra sig om det finns skäl att hos regeringen ansöka om att en beslagtagen substans ska förklaras som narkotika.

Folkhälsomyndigheten har också till uppgift att yttra sig enligt  13 § Förstörandelagen.

 Folkhälsomyndighetens lista över substanser under utredning

 

Begäran om yttrande eller beslut om förstörande skickas till registrator@lakemedelsverket.se 

Yttranden:

Substans

Yttrande

Anmärkning

Adrafinil

 6.7.6-2016-095149

Ej föremål för vidare utredning

3-hydroxifenazepam

 6.7.6-2016-002888

 6.7.6-2016-003032

Narkotikaklassat 
2016-09-06

Aflokvalon

 6.7.6-2014-100103

Ej föremål för vidare utredning

Bentazepam

 6.7.6-2018-029455

Narkotikaklassat 18 januari 2019 

Bromantan

 6.7.6-2016-018827

Ej föremål för vidare utredning

Bupropion

6.7.6-2015-099005

Ej föremål för vidare utredning

Dapoxetin 

 6.7.6-2017-078580 

Ej föremål för vidare utredning 

Efedrin

 359:2012/502424

 359:2012/500198

Ej föremål för vidare utredning

Etizolam

 359:2011/519580

 359:2011/518568

Narkotikaklassat 15 december 2012

Fenibut

 359:2012/505964

Ej föremål för vidare utredning

Flutazolam

 6.7.6-2014-100103

Ej föremål för vidare utredning

Gabapentin

 6.7.6-2013-104680 Ej föremål för vidare utredning

Glaucin

 359:2012/515918

Ej föremål för vidare utredning

Nifoxipam

 6.7.6-2015-026821

 6.7.6-2015-030628

Narkotikaklassat 2016-09-06

 
Noopept  6.7.6-2014-079653

Ej föremål för vidare utredning

Norfludiazepam  6.7.6-2016-090844

Narkotikaklassat 2017-11-14 

NSI-189  6.7.6-2015-016581 Ej föremål för vidare utredning
Ostol  6.7.6-2016-088184 Ej föremål för vidare utredning

Pseudoefedrin

 359:2012/502424

 359:2012/500198

Ej föremål för vidare utredning

Quetiapin

 6.7.6-2015-061949

Ej föremål för vidare utredning

Sildenafil

 359:2012/502424

Ej föremål för vidare utredning

Tramadolberedningar

 359:2011/516274

 359:2011/511520

 359:2011/519849

Narkotikaklassat 15 mars 2012
Tianeptin

 2018/045644 

Ej föremål för vidare utredning

Yohimbin

 359:2012/503223

Ej föremål för vidare utredning

 


 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies