Kunskapscentrum för läkemedel i miljön

Kunskapscentrum för läkemedel i miljön är en plattform för dialog och samarbete för svenska aktörer. Visionen är att såväl människor, djur som miljö ska tryggas från skadlig miljöpåverkan orsakad av läkemedel - nu och för framtida generationer.

Läs mer om arbetet.

Aktuellt just nu

Nu är anmälan öppen till vårt seminarium om Miljökriterier för läkemedelssubstanser – nuläge och ökad samverkan

Miljökriterier för läkemedelssubstanser är temat på det seminarium som onsdagen den 29 april arrangeras av Kunskapscentrum för Läkemedel i Miljön vid Läkemedelsverket.

Seminariet syftar till att öka och sprida kunskapen om miljökriterier för läkemedelssubstanser genom att lyfta goda exempel och utbyta erfarenheter mellan olika regioner, organisationer, forskare och myndigheter. Fokus ligger på humanläkemedel och lyfter bl.a. upphandling (med fokus på tillverkning), förskrivning samt receptfria läkemedel.

Praktisk information

Seminariet arrangeras på Hubben i Uppsala Science Park onsdagen den 29 april 2020 kl. 9:45–16:30.

Sista anmälningsdag 15 april.

Mer information om seminariet och hur du anmäler dig.

Kalendarium

Kalendariet uppdateras löpande med aktiviteter kopplade till vårt arbete. Vi anordnar bland annat dialogmöten, konferenser och workshops.

Gå till kalendariet.

Omvärldsbevakning

Som ett stöd för aktörer på området genomför kunskapscentret en kontinuerlig omvärldsbevakning. Bevakningen är tillgänglig för alla.

Gå till omvärldsbevakningen.

Uppdrag från regeringen

Det är regeringen som har gett Läkemedelsverket i uppdrag att skapa och ansvara för ett kunskapscentrum för läkemedel i miljön. Satsningen presenterades i budgetpropositionen för 2018. Fem miljoner kronor årligen finns avsatt för arbetet från 2018 och framåt. Verksamhetsplanen sträcker sig mellan 2019-2023 med målet att bidra till en ökad miljöhänsyn kopplat till läkemedel inom Sverige och EU.

Läs regeringsbeslutet.

 
 

Nyheter

 

Kontakt

Vill du komma i kontakt med Kunskapscentrum för läkemedel i miljön?

Marmar Nekoro
Utredare
marmar.nekoro@lakemedelsverket.se

Ulrika Bergström
Utredare
ulrika.bergstrom@lakemedelsverket.se

Stefan Berggren
Biträdande direktör, Tillsyn
stefan.berggren@lakemedelsverket.se

eller

Epost till kunskapscentrum

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies