Kunskapscentrum för läkemedel i miljön

Kunskapscentrum för läkemedel i miljön är en plattform för dialog och samarbete för svenska aktörer. Visionen är att såväl människor, djur som miljö ska tryggas från skadlig miljöpåverkan orsakad av läkemedel - nu och för framtida generationer.

Läs mer om arbetet.

Aktuellt just nu

  • Temadagen den 15 novmber framflyttad. För att på bästa sätt förankra arbetet och hitta samverkan kring pågående processer hos nyckelaktörer kommer den annonserade temadagen att genomföras under våren 2020, istället för i november i år.
  • Marmar Nekoro, närmast från Stockholms universitet, och Ulrika Bergström, närmast från FOI,kommer att börja på Kunskapscentrum i augusti.

Kalendarium

Kalendariet uppdateras löpande med aktiviteter kopplade till vårt arbete. Vi anordnar bland annat dialogmöten, konferenser och workshops.

Gå till kalendariet.

Omvärldsbevakning

Som ett stöd för aktörer på området genomför kunskapscentret en kontinuerlig omvärldsbevakning. Bevakningen är tillgänglig för alla.

Gå till omvärldsbevakningen.

Uppdrag från regeringen

Det är regeringen som har gett Läkemedelsverket i uppdrag att skapa och ansvara för ett kunskapscentrum för läkemedel i miljön. Satsningen presenterades i budgetpropositionen för 2018. Fem miljoner kronor årligen finns avsatt för arbetet från 2018 och framåt. Verksamhetsplanen sträcker sig mellan 2019-2023 med målet att bidra till en ökad miljöhänsyn kopplat till läkemedel inom Sverige och EU.

Läs regeringsbeslutet.

 
 

Nyheter

 

Kontakt

Vill du komma i kontakt med Kunskapscentrum för läkemedel i miljön?

Marmar Nekoro
Utredare
marmar.nekoro@lakemedelsverket.se

Ulrika Bergström
Utredare
ulrika.bergstrom@lakemedelsverket.se

Stefan Berggren
Biträdande direktör, Tillsyn
stefan.berggren@lakemedelsverket.se

eller

Epost till kunskapscentrum

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies