Kalendarium

På den här sidan hittar du alla planerade aktiviteter inom ramen för kunskapscentrets arbete. Kalendariet uppdateras i takt med nya aktiviteter tillkommer.

2019

15 november 2019: En första konferens kommer att hållas. Mer information kommer.

Temadag läkemedel i miljön

Inbjudan

 

9 och 21 Maj 2019: Vi bjuder nu in till en första träff där vi skapar en gemensam plattform för det arbete som ska ta fart inom Kunskapscentrum. Under dagarna kommer vi konkretisera Kunskapscentrumets fokusområden, identifiera behov av samverkan och hittar former för det gemensamma arbetet framåt. 

Inbjudan

Sammanfattning kreativ workshop 9 maj

Sammanfattning kreativ workshop 21 maj

 

 
 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med Kunskapscentrum för läkemedel i miljön?

Stefan Berggren
Biträdande direktör, Tillsyn
stefan.berggren@lakemedelsverket.se

eller

Epost till kunskapscentrum

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies