Vad händer i omvärlden

Bilden föreställer människor som går på en brygga vid vatten, endast skor syns

Ett prioriterat område för kunskapscentrum är omvärldsbevakning. En god överblick av vad som pågår, exempelvis inom internationella regulatoriska processer eller pågående forskning, är en viktig del för både kunskapscentret och berörda aktörers framgång på området.

Under 2019 kommer arbetssätt för omvärldsbevakningen etableras och implementeras. Detta sker i samråd med relevanta aktörer. Resultatet av omvärldsbevakningen kommer löpande publiceras på denna sida.

 
 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med Kunskapscentrum för läkemedel i miljön?

Marmar Nekoro
Utredare
marmar.nekoro@lakemedelsverket.se

Ulrika Bergström
Utredare
ulrika.bergstrom@lakemedelsverket.se

Stefan Berggren
Biträdande direktör, Tillsyn
stefan.berggren@lakemedelsverket.se

eller

Epost till kunskapscentrum

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies