Vårt arbete

Bilden föreställer en skräddare på vattenytan

Under åren 2019-2023 kommer kunskapscentrum att arbeta för att underlätta samverkan och dialog, öka kunskapen och genomföra omvärldsbevakning kring läkemedel i miljön. Visionen för arbetet är att såväl människor, djur som miljö ska tryggas från skadlig miljöpåverkan orsakad av läkemedel - nu och för framtida generationer.

Läkemedel i miljön är ett omfattande område. Därför har flera fokusområden tagits fram. Fokusområdena är:

  • stärka kunskapen om potentiellt miljöpåverkande läkemedelssubstanser
  • stärka kunskapen om hållbar tillverkning
  • verka för att kriterier för miljöhänsyn utvecklas och används

Under maj månad 2019 genomförs arbetsmöten kring kunskapscentrets fokusområden.

Samverkan och dialog

En bred grupp av externa aktörer kommer att engageras i kunskapscentrums verksamhet. Strukturerade mötesplatser är därför viktiga för att den senaste kunskapen ska kunna delas och möjliga gemensamma åtgärder identifieras. En central uppgift för kunskapscentrum är att skapa dessa arenor och mötesplatser.

Ett framgångsrikt samverkansarbete leder också till att nya kunskapsbehov uppstår. Kunskapscentrum kan därför även ha en roll i att stimulera ökad forskning, till exempel genom att synliggöra frågan för finansiärer.

Öka kunskap

För att öka kunskapen om läkemedel i miljö sprider vi bland annat information via denna webbsida. Nya rapporter, omvärldsanalyser, länksamlingar och vetenskapliga artiklar är exempel på kunskap som görs tillgängliga. Dessutom publiceras resultat från dialogmöten, konferenser och eventuella workshops som genomförs inom ramen för kunskapscentrum.

Omvärldsbevakning

För att samla en helhetsbild över olika initiativ och processer som pågår är omvärldsbevakning ett prioriterat område. Du kan läsa mer om detta arbete under Vad händer i omvärlden.

 
 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med Kunskapscentrum för läkemedel i miljön?

Marmar Nekoro
Utredare
marmar.nekoro@lakemedelsverket.se

Ulrika Bergström
Utredare
ulrika.bergstrom@lakemedelsverket.se

Stefan Berggren
Biträdande direktör, Tillsyn
stefan.berggren@lakemedelsverket.se

eller

Epost till kunskapscentrum

 

Verksamhetsplan 2019-2023

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies