Läkemedelsverket och den statliga värdegrunden

Läkemedelsverket finansieras av anslag och bidrag från staten samt av avgifter från läkemedelsindustrin och apoteksbranschen. Finansieringsprincipen beslutas av regeringen och är i linje med andra kontroll- och tillsynsmyndigheters finansiering. Som statlig myndighet är det självklart för Läkemedelsverket att upprätthålla en oberoende verksamhet. Det är också något som är fastslaget i den statliga värdegrunden.

Så arbetar Läkemedelsverket med den statliga värdegrunden:

  1. Noggrann rekryteringsprocess av personal. Läkemedelsverket behöver kompetens som täcker många områden. Det är självklart att vi behöver en bred kompetens från de områden där vi verkar, exempelvis tillsynar vi läkemedelsföretag och då är erfarenhet från industrin ett krav vid rekrytering av våra inspektörer. Det är inte konstigare än att vi behöver ekonomer till ekonomienheten. Ett viktigt steg i rekryteringsprocessen är att upprätta en jävsdeklaration, där personen redovisar kopplingar till företag och organisationer. Deklarationen bedöms av jurister och representanter från den verksamhet som ska anställa personen. Därefter kan beslut fattas om personen går att anställa.
     
  2. Kvalitetssäkring av flera aktörer. Läkemedelsverkets beslut och rekommendationer tas aldrig av en enskild utredare. Det finns ett väl utvecklat internt kvalitetssäkringssystem med syfte att enskilda individer inte får ta beslut i frågor som godkännande av ett läkemedel. För de allra flesta nya läkemedel är det två europeiska länder som utreder ansökan parallellt och alla medlemsländer har möjlighet att påverka det vetenskapliga utfallet under processen inför ett godkännande. Ett annat exempel på detta arbetssätt är säkerhetsuppföljningen på europeisk nivå.
     
  3. Omfattande beslutfattningsprocess. När beslut fattas görs det baserat på ett omfattande underlag och involverar flera funktioner på myndigheten, exempelvis juridisk och medicinsk kompetens. Beslut fattas inte av enskilda medarbetare. Många läkemedelsansökningar exempelvis, görs också av två olika myndigheter i olika länder inom EU, för att säkerställa ett opartiskt beslut och för att använda all kompetens som finns samlat i det europeiska systemet. När beslut om läkemedel ska fattas görs det baserat på information om läkemedlet från varje steg i dess livscykel. Underlagen finns sparade hos Läkemedelsverket.
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies