Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Här finns inga svåra ord eller långa meningar.
Här kan du läsa om läkemedel
och om Läkemedelsverket.

Detta gör Läkemedelsverket

Läkemedelsverket finns för att patienter
och alla andra ska kunna känna sig säkra
när de använder läkemedel.
Läkemedel är samma sak som mediciner.
Medicinen ska fungera bra, inte vara farlig
och inte ha svåra biverkningar.
En biverkning är när läkemedlet verkar
på ett sätt som du inte vill.
En biverkning kan till exempel vara ont i magen, utslag eller trötthet.

Läkemedelsverket är en statlig myndighet.
Socialdepartementet bestämmer över Läkemedelsverket.
Läkemedelsverket finns i Uppsala
och ligger nära de avdelningar på universitetet
där man läser om medicin och sjukvård.
På Läkemedelsverket arbetar ungefär 600 personer.

Läkemedelsverket ska se till att patienter och sjukvården
får mediciner som är säkra och fungerar bra
och att de används så att de gör nytta och kostar lite.

Läkemedelsverket ska se till att naturläkemedel
fungerar bra och är säkra.
Läkemedelsverket ska kontrollera teknik
och de som gör teknik som används i sjukvården
för att till exempel ge mediciner.

Detta är våra viktigaste uppgifter

 • Vi godkänner medicin för människor och djur.
 • Vi kontrollerar hur medicinen görs.
 • Vi kontrollerar medicinen när den är färdig.
 • Vi informerar om medicin.
 • Vi godkänner naturläkemedel.
 • Vi kontrollerar smink.
 • Vi ger tillstånd så att narkotiska läkemedel kan användas
  i sjukvården.
 • Vi kontrollerar teknik som används i sjukvården.
  Teknik används till exempel för att ge medicin,
  som tillexempel en spruta.

Vi är med och bestämmer regler, kontrollerar
och har samtal när ett företag gör en ny medicin.
Vi kontrollerar så att medicinen testas på ett sätt
som är säkert och vetenskapligt.

När en medicin är godkänd följer vi hur den används,
och ger läkarna råd om hur de ska ge medicinen.
Vi kontrollerar noga om medicinen ger biverkningar
och om det behövs kan vi till exempel säga
att en medicin inte får användas.

Läkemedelsverket följer EU:s regler
om att godkänna mediciner.

Så här får Läkemedelsverket pengar

Företagen måste betala när de ansöker om
att få testa en ny medicin
och att få lov att sälja medicinen.
Företagen måste betala för att Läkemedelsverket
kontrollerar mediciner på olika sätt,
informerar och skriver om biverkningar.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies